Chile – rapport från politisk fångeJag har i ett blogginlägg i morse rapporterat om 11 september 2012, 2001 och framför allt 1973 – militärkuppen i Chile.
Förträffliga Nyhetsbanken återger nu ett öppet brev från en politisk fånge, som jag återger med benäget tillstånd. Bakgrunden finns i föregående inlägg och mot slutet av detta.

Bilden är tagen på Nationalstadion i Santiago i september 1973 och artikelförfattaren syns utmärkt med en pil över huvudet.
1173836_chilstor

Öppet brev från en f.d. politisk fångeJag ber om ursäkt för den tid jag var fängslad och tärde på den chilenska statens resurser.

* Jag ber om ursäkt för att jag inte gav mina fångvaktare upplysningar som kunde hjälpa dem att gripa andra, av samma sort som jag, och att få ett snabbare slut på den pest som hemsökte vårt land.

* Jag ber om ursäkt för alla mina texter där jag fördömer kränkningar av de mänskliga rättigheterna, övergrepp mot anonyma medborgare, mot etniska och sexuella minoriteter.
CIA imagesCAC2LEWL
* Jag ber om ursäkt för att jag var arrogant nog att inte ens göra ett försök att förstå att en militärkupp var det enda sättet att få ordning på kaoset som rådde i Chile.

* Jag ber om ursäkt för jag inte förstod de chilenska kristdemokraternas konstruktiva och demokratiska roll under Allendes regeringstid, liksom jag inte heller har förstod deras bidrag till att skapa de förutsättningar som ledde fram till militärens maktövertagande.

* Jag ber om ursäkt för att jag var okunnig och naiv nog att den 11 september 1973 barrikadera mig i en textilfabrik för att försvara president Allendes regering mot militären.
Allende 2 untitled

* Jag ber om ursäkt för att jag inte förstod dem som slog mig, torterade mig och stängde in mig i små celler, som hotade och förnedrade mig, som utsatte mig för skenavrättningar, som spottade mig i ansiktet, innan de slutligen visade ut mig ur landet, med tre dekret om utvisning, utan rättegång och utan andra identitetshandlingar än ett pass som talade om jag inte kunde återvända, ett pass som på varje sida hade en stämpel med orden “giltigt endast för utresa”.

* Jag ber om ursäkt för att jag förlorade min känslighet de första dagarna efter kuppen, när jag tvingades kliva över döda eller svårt misshandlade kroppar.

* Jag ber om ursäkt för att jag var så paralyserad av min egen rädsla att jag ingenting vågade göra när jag hörde vädjandena, skriken och gråten från andra fångar i cellerna intill min.
Pinochet untitled

* Jag ber om ursäkt för alla år jag levde i exil i Sverige, där jag skurade golv, sorterade brev, bytte blöjor på gamla medan jag lärde mig språket.

* Jag ber om ursäkt för att jag deltagit hundratals demonstrationer mot den chilenska diktaturens övergrepp.

* Jag ber om ursäkt för alla andra demonstrationer jag deltagit i för att protestera mot våldet i länder som Afghanistan, El Salvador, Nicaragua, Argentina.

* Jag ber om ursäkt för att jag i mitt hem har tagit emot bråkmakare som jag som förföljs av sina egna regimer.

* Jag ber om ursäkt för att jag har ägnat många år av mitt liv åt att läsa kritiska röster, istället för att försöka förstå mitt fäderneslands hjältar.

* Jag ber tusen gånger om ursäkt för att jag inte förstår den nyliberala modell som infördes i Chile på 80-talet och som har fortsatt även efter demokratins återkomst.

* Jag ber om ursäkt för alla mina artiklar där jag ifrågasätter makroekonomins fantastiska siffror och de lysande resultat som den rådande ekonomiska modellen i Chile påstås ha uppnått.

* Jag ber om ursäkt för att jag misstrodde de kyrkliga ledarnas ärliga avsikter under militärens år vid makten.

* Jag ber om ursäkt för att jag misstror våra väpnade styrkors ärliga avsikter och för att jag ifrågasätter deras förmåner och deras affärer.

* Jag ber tusen gånger om ursäkt för att jag tvivlar på det chilenska rättsväsendets ärlighet och integritet.

* Jag ber om ursäkt för att jag vägrade göra militärtjänst i slutet av 60-talet.

* Jag ber om ursäkt för att jag stödde lantarbetarna i deras krav på en genomgripande jordform på 70-talet.

* Jag ber om ursäkt för att jag stödde de sociala rörelser som ville bilda en folkriksdag på 70-talet

*Jag ber om ursäkt för att jag alltid har stött kritiska rörelser och organisationer, ofta marginella, utan historiskt perspektiv och utan möjlighet att nå en framträdande roll.

* Jag ber om ursäkt för mitt förakt för makten och för alla makthavare som tror att de är oersättliga.

* Jag vill framföra mina ursäkter till alla de vänner som jag under dessa 40 år har svikit med min trista, grå och anspråkslösa existens, utan strävan efter höga ledarpositioner.

* Slutligen ber jag om ursäkt för att jag med detta öppna brev har stulit av er tid.

Patricio Salinas A
(Före detta politisk fånge, september 73 – september 75)

Bakgrund
Militärkuppen 11 september 1973 i Chile under ledning av general Pinochet. Kuppen var inspirerad och hade stöd av CIA, det USA:ägda storbolaget ITT och USA:s regering. Detta är ett av flera exempel på att USA har bidragit till störta demokratiskt valda regeringar, denna gång efter president Allendes andra valseger med ökade röstsiffror. Dn skriver korrekt idag ”Medan övergreppen pågick och president Allendes döda kropp bars ut från presidentpalatset, fick juntaledaren Augusto Pinochet och hans generaler uppbackning av mäktiga amerikanska affärsintressen och underrättelsetjänsten CIA.” Även radion rapporterar om militärkuppen kl 8.45. Man uppger där att 2 000 människor dödades och 1000 försvann, medan DN anger klart högre siffror och tillägger att ”hundratusentals torterades (USA utbildade sydamerikanska militärer i tortyr) eller tvingades fly från Chile. I Sverige bor 45 000 människor med chilensk bakgrund.”

I Chile hade USA:ägda gruvbolag investerat 1 miljard dollar och skickat hem sju gånger så mycket i vinst. Affärsintressen från USA var framträdande i 18 av de 20 största bolagen i Chile. Före Allende hade Chile hade då en minskad bruttonationalprodukt 1967-70 och en arbetslöshet på 20-25 %. Efter valsegern 1970 där Allende i spetsen för ett vänsterblock fick 37 % av rösterna började man infria vallöftena som innebar nationalisering av den USA-dominerade kopparindustrin, andra industrier och banker och en betydande jordreform.
Allende untitled

Trots motstånd och sabotage från den ekonomiska eliten ökade tillväxten fram till 1972 och de ekonomiska skillnaderna minskade. Vid valet i mars 1973 ökade vänsterblocket till 43% av rösterna.

Under militärjuntans första år skedde omfattande privatiseringar, statsutgifterna minskade (utom till militären), prisregleringar avskaffades och inflationen uppgick till 375 %, då högst i världen. På mindre än ett år hade priset på bröd ökat 36 gånger, reallönerna halverades och över 80 % av befolkningen hade passerat fattigdomsgränsen. Minst 3 200 personder dödades och 50 000 torterades enligt mer officiella uppgifter. Den chock-terapi som genomfördes under Pinochet med stöd av Nobelpristagaren Milton Friedman kom sedan att bli närmast mönsterbildande i många länder, via IMF, Världsbanken och USA:s finansdepartement (”Wahington Consensus”). Detta är väl omvittnat i böcker av bl.a. förre Nobelpristagaren och förre vice VD för Världsbanken Joseph Stiglitz, Naomi Klein och i boken ”Debt, the IMF and the World Bank” av Toussaint & Millet. Och Pinochet satt kvar vid makten i 15 år och var på väg att ställas inför rätta då han dog 2006.

Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1

Bekämpa USA-imperialismen!
Detta är ännu viktigare idag!


intressant.se, , , , , , , , , , , , , ,

Nyhetsbanken, Sören Sommelius i Helsingborgs Dagblad,Allendeblogg, Lederbloggen 11/9, ,, DN 11/9, SvD 11/9, Aftonbladet 11/9, SvT 11/9, Sveriges Radio,
Charta 2008, FIB-Kulturfront, Iraksolidaritet, dn, dn, dn, dn, dn, dn, svd, expressen, aftonbladet, Afghanistansolidaritet, Iraksolidaritet, Afghanistankommitten, DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer