Centern går rakt ut i högeregoismens träsk – DN:s kommentator gör tummen uppHär i all korthet några synpunkter på förslaget till nytt partiprogram för Centerpartiet (C). Susanne Birgersson i Dagens Nyheter skriver idag ”Programmet från 2001 är en pratig sak med evinnerliga upprepningar och så mycket kärlek, längtan, omtanke, gemenskap, solidaritet, mening, trygghet, stöd, ekohumanism och socialt ansvarstagande att man blir alldeles kollrig. Förslaget till nytt program som presenterades i går är en rejäl uppstramning. Det löper i tre spår: liberalism, decentralisering och hållbarhet.” Hon skriver vidare ”Till exempel stod det tidigare att politiken måste ”försvara den enskilda människans rätt gentemot stora kapitalintressen”. Själviskhet och egoism beskrevs som fiender till solidaritet och gemenskap.” Min uppfattning är att detta är bra skrivningarar – problemet är att Centern inte arbetat i denna riktning, vilket sannolikt bidragit till det minskade stödet enligt opinionsundersökningar.

Centerpartiet har under Maud Olofsson och Annie Lööf till stor del skippat sitt miljöengagemang och kärnkraftsmotion. Ledningen har svikit. Sedan förra programmet tärdde i kraft 2001 har kapitalismens svagheter visat sig tydligare: Markant ökad arbetslöshet i de stora ekonomierna med 200 miljoner officeillt arbeslösa enligt ILO och de flesta länder, ökad otrygghet på arbetsmarknaden, ökade ekonomiska skillnader inte minst i Sverige, ökad fattigdom och ökad koncentration av ägandet. Detta är väl belagt i officiell statistik. Och förslagen om ökad liberalisering innebär minskade möjligheter till decentralisering men ökade möjligheter till hållbara orättvisor och hållbar otrygghet.

I detta läge föreslår C ”liberalisering”, en mer flxibel (=otrygg) arbetsmarknad och fri invandring (ger ökad reservarme om arbetsmarknaden, ökad konkurrens om arbeten, ökad möjlighet för arbetsgivarna att betala låga löner, och ökad rasism så länge man ser rasismen och inte kapitalismen som problemet). Partiledaren Annie Lööf har också den ökände superegoisten Ayn Rand som favorit, liksom Mitt Romneys vicepresidentkandidat Pat Ryan, vars budgetförslag skulle innebära misär för miljontals människor i USA.

Och DN:s Susanne Birgersson är positiv till denna människofientliga högervridning, skrämmande men inte överraskande! Världens kulle bli litet bättre om Centerpartiet åker ur riksdagen, och mycket bättre om dess idéer får minskat stöd i befolkningen.


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , ,

DN:s kommentator 19/12 DN 18/12 Alliansfritt Sverige Bilderblogg Motpol SvD 18/12 AB 19/12 Expressen 16/12 DI 21/12
BBC undersökning 2009