Bushs yrke – terroristfabrikant


Den 11 september är för alltid ett datum som kommer att förknippas med terrorism.

Vilka nya datum som kommer att etsa sig fast i människors medvetande är svårt att sia om i förväg. Men jag blir mer och mer övertygad om att USA kommer att drabbas av fler angrepp, och dessutom lika allvarliga som det mot WTC.

Skälet är enkelt. USA för en politik i mellanöstern som uppfattas som att den är emot araber och muslimer. Dagligen så tar numera irakiska självmordsbombare sina egna liv bara för att kunna döda amerikaner och de irakier ses som deras medlöpare. Att inbilla sig att dessa attacker bara ska ske inne i Irak vore ett misstag.

Saddam Hussein beskylldes utan grund för att vara inblandad i attacken mot WTC, han sades vara storproducent av mass-förstörelsevapen. Och nu skördar USA sin draksådd. Själv tror jag att det finns grupper av terrorister i Irak som planerar att slå tillbaka på amerikanskt territorium.

Det är knappast en utveckling som skulle förvåna. Finns det någon anledning att anta att dessa terrorceller skulle begränsa sina attacker till enbart det egna landet? Jag undrar om inte terrorister redan befinner sig inne i USA för att genomföra aktioner av något slag. Och vad ska USA göra då?

Asfaltera mellanöstern?