Arbetarrörelsens yttrandefrihet ska respekteras 1 maj


Första maj är en dag som traditionellt sett firas av arbetarrörelsen. Men andra vill gärna utnyttja dagen. Polisen i Jönköping gav tillstånd till Svenskarnas Parti, SvP, att demonstrera i staden 1 maj. Inom Vänstern och runtom i landet pågår en debatt om detta. Många Jönköpingsbor, inklusive företrädare för kommunfullmäktige i staden, kyrkan och många andra, kritiserar att polisen gett SvP tillstånd att demonstrera. Demonstrationen ägde rum kantad av burop, skrik och sittprotester från en större mängd aktivister. Där fanns många motdemonstranter. (Bilden är från Jönköpingsposten).
Demonstration i Jönköping _jlb0047-3

I blogginlägg igår uttryckte jag stöd för att demonstrationen skulle få äga rum.
Jag har nu förmånen att publicera ett inlägg av från Britta Ring. Jag stödjer hennes tankegång att försöka arbeta för att bevara 1 maj som arbetarrörelsens dag. Vi är båda för yttrandefrihet även för nazister. Britta Ring är en pensionerad konsumentjournalist med lång erfarenhet som aktiv i facket, folkrörelser, bl a i kvinnorörelsen. Britta Ring medverkade med blogginlägget ”Kapitalismens kostnader hotar vår överlevnad – gästkommentar till Lena Anderssons ”Frihet & kapitalism” 13/3 i den livliga debatten med ett 80-tal kommentarer efter mitt blogginlägg 12/3 ”Kapitalism och frihet, Lena Andersson Dagens Nyheter” efter Lena Anderssons kolumn ”Kostnaden för avskaffad kapitalism” i Dagens Nyheter 9/3 2013 samt med ”Fanns matriarkat” 27/12.

Britta Ring anför i detta gästblogginlägg sitt stöd för att yttrandefriheten även ska omfatta nazister, även om dessa vill avskaffa denna frihet. Hon ger argument för att 1 maj ska få ha kvar sin ställning som arbetarrörelsens traditionella högtidsdag och vara fredad för nazistiska manifestationer. Dessa viktiga frågor om yttrandefrihet och kamp mot nazismen måste diskuteras vidare!

Andra, som Henrik Persson (länk nedan), har påtalat att:
* Kärnan i SvP:s budskap en hets mot folkgrupp, vilket är ett lagbrott i vårt land. JO-anmälningar mot polisens beslut i Jönköping att ge SvP tillstånd att demonstrera är därför inte korrekt och i enlighet med våra lagar.
* SvP vill införa apartheid i Sverige.
* Det finns fler dokument som kan ligga till grund för att polisen inte tillåter nazistgrupper sprida sin lära, te.x. en av Sverige undertecknad FN-resolution mot rasism på 1960-talet ”skall konventionsstaterna … olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda som främjar och uppmuntrar till rasdiskriminering…”
Jur kand och f.d. polisintendenten Erik Rönnegård har i Dagens Juridik hävdat att polisens rättstillämpning står i motsats till skärpta lager i artikeln ”Tveklös avsikt med lagskärpning mot rasism – ändå blev polisens rättstillämpning den motsatta” på Dagens Juridik.
1 maj imagesCA2BISY1

Wikipedia skriver ”Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890 på initiativ av Andra internationalen, bland annat till påminnelse av Haymarketmassakern 1886.” ”I maj 1886 höll en grupp lokala anarkister, ett möte i Chicago, till följd av att polisen två dagar tidigare skjutit två demonstrerande arbetare. På mötet framfördes bland annat krav om åtta timmars arbetsdag. I slutet av detta möte på Haymarket Square, kastades en bomb mot polisen som öppnade eld mot demonstranterna. Efter mötet greps ett antal av de organiserade arbetarnas ledare och flera av dessa fängslades. Fyra hängdes medan tre som dömts till fängelse benådades av guvernören 1893, då han ansåg att samtliga åtta hade dömts på otillräckliga grunder. Det har inte kunnat fastställas vem som kastade bomben. Till ”Chicagomartyrernas” minne och för att samordna kampen för åtta timmars arbetsdag internationellt utropade Andra internationalen två år senare 1 maj till den internationella generalstrejkens dag på den amerikanska delegationenens förslag.” (Bilden nedan föreställer minnesplattan, som råkar ha en för dagens tema mycket lämplig klottertext.)
Haymarketmassakern untitled

*Personligen undrar jag hur en ansökan av Svenskarnas Parti om demonstration på nationaldagen 6 juni skulle behandlas av polisen, som får avgöra denna intrikata fråga

Blogginlägget.
Ett par hundra nazister demonstrerade i Jönköping årets 1 maj. Förekom överhuvudtaget någon annan demonstration i denna stad denna dag? 1 maj i Jönköping blev inte arbetarrörelsens högtidsdag utan en dag helt dominerad av en nazistisk provokation med polistillstånd och de starka reaktionerna mot den.

Vad kan vi lära oss av detta? Om ett par hundra nazister kan ta över hela uppmärksamheten från arbetarrörelsen 1 maj och dessutom framställa sig som offer – en nazist fick en glasflaska i huvudet – vad blev det då av 1 maj? Visst är det positivt att nazistprovokationen mötte så starkt motstånd från allmänheten och t o m kyrkan. Men vart tog arbetarrörelsens manifestationer vägen?

Yttrandefrihet är en grundläggande princip och en förutsättning för en fungerande demokrati. Men det får inte bli en yttrandefrihet för demokratihatare att ta över 1 maj från arbetarrörelsen. Här kolliderar två yttrandefriheter och det är arbetarklassens yttrandefrihet som ska skyddas 1 maj. I Jönköping ansåg polisen det helt korrekt ”ur polisiär synpunkt” att uppmana allmänheten att hålla sig inne 1 maj för att inte störas av uppståndelsen kring nazisttåget. Men det är ju absurt att allmänheten ska stanna hemma 1 maj för att inte riskera att kollidera med nazister på stan. Då har 1 maj som arbetarrörelsens högtidsdag berövats sitt innehåll.

Blogginlägget.
Scenariot från Jönköping kan mycket väl upprepas på andra orter kommande år. Om tvåhundra nazister kan kapa åt sig så mycket uppmärksamhet på årets 1 maj blir det förstås angeläget för rörelsen att åstadkomma detsamma på fler ställen. 1 maj är inte en dag när yttrandefrihet kan delas ut av polisen till vem som helst. 1 maj är en dag när arbetarrörelsens yttrandefrihet har prioritet och måste skyddas mot angrepp från demokratins fiender. Respekt för arbetarrörelsens yttrande- och rörelsefrihet 1 maj måste vara polisens utgångspunkt när den ger demonstrationstillstånd.

Yttrandefriheten är en grundläggande princip och även nazister har rätt att uttala sina åsikter. Men vi får inte bli så tillåtande att vi tummar på demokratiska rörelsers yttrandefrihet 1 maj för nazisternas skull. Risken finns tyvärr att nazistdemonstrationer växer i styrka kommande år, inte bara i Sverige. Då kan det vara för sent att rädda 1 maj som arbetarrörelsens högtidsdag.”


i Andra om: , , ,, , , , , , , ,

Erik Rönnegård Henrik Persson Svensson-bloggen Annarkia Jönköpingsposten Jan Myrdal i Aftonbladet 2004 Torbjörn Tännsjö SvT 30/4 Knut Lindelöf 1/5 Debatt i FIB-Kulturfront Svensson-bloggen DN Debatt 10/3FIB-K-artikelDN Debatt 25/3 Expressen N Funcke JuridikbloggenHenrisk Alexanderssons blogg Manning Nobelpriskandidat Mannings modiga uttalanden vid rättegångenSvT 24 SvD 5 mars DN 28/2 Henrik Alexandersons blogg Dagens Arena 14/3 Guardian SvD 20/10 DN 20/10 Hayden i Afghanistan.nu nr 2 2011 ”Tankbilen” Chossudovsky i Globalresearch 15/10 Counterpunch 15/10 DN Wolodarski ledare 12/10 DN 14/10 DN 12/10DN:s ledare 12/10 Folkrörelsen nej till EUMotvallsbloggen 12/10
SvD 12/10 Aftonbladet 12/10Expressen.seSvT 12/10 Nobelpriset till NATO 2013 – Counterpunch 12/10