Är det hål i själen eller huvudet Sharon har?


I min förra postning lovade jag att återkomma till den aktuella person som har hål i huvudet eller själen, eller var hålet nu finns.

Orsaken är Bushs tal om ondskans axelmakter, där jag tycker att det saknas ett par självskrivna kandidatländer. Jag har flera gånger försökt förstå vilken sorts tankar som ligger bakom ett sådant uttalande men inte lyckats komma på exakt varför det anses viktigt att peka ut några dylika. Och inte heller varför de utpekade är de starkaste kandidaterna till epitetet.

Jo visst finns det knäppskallar bland världens politiska ledare. Ahmadinejad, Sharon, Mugabe och Bush är ju talande exempel på det. Vi kan ju inte slå oss för bröstet här uppe i det snöiga norden heller gubevars. Det finns faktiskt – en inte obetydlig risk – att vi får in personer som Rojas, Leijonborg, Björklund och Reinfeldt i regeringen, så vi är inte på något sätt vaccinerade mot dumhet.

Men idag tycker jag ändå att Ariel Sharon med sitt hål är extra nämnvärd. Han har, utan synbar ansträngning, proklamerat en människofri zon på Gazaremsan. Det är förstås ett led i den etniska rensning som Israel ägnat så mycket kraft åt de senaste 60 åren. Sedan man övergav Gaza på grund av svårigheterna att besätta det militärt har man nu förklarat att folk inte får bo eller vistas i närheten av gränsen mot Israel.


Ur dagens Haaretz

Enligt uppgift så skjuter palestinierna raketer in på israeliskt territorium. Jag vet förstås inte om det är sant, men varför inte? Skulle Norge ockupera Sverige skulle jag säkerligen glatt skjuta raketer på dem. Det vore ett svek mot vårt eget land och folk att inte göra motstånd.

Nu är det förstås aldrig ens fel att två träter. Men i och med att jag skrivit ovanstående så sätter diverse Likudnickar igång med sitt stalkande igen. Dessa Likudnickbloggare, och Mossad-wannabes, tycks inte ha något annat för sig än att stalka och förtala.

Precis som Wahlström är inne på i sin artikel som jag hänvisat till tidigare där han berättar om den israeliska taktiken mot medier som vågar andas israelkritik.

Fast Johannes Wahlström använder inte ordet ”Likudnick”, inte i artikeln i alla fall..

[i] Wahlströms artikel i Ordfront