Aftonbladets brist på etik II


Kvällstidningen Aftonbladet och dess chefsredaktör och ansvarige utgivare Anders Gerdin framhärdar i en sjuk sak.

Nu har tidningen förmått en ung kvinna som tidigare blivit våldtagen att ”träda fram” och i en debattartikel försvara Aftonbladets beslut att låta det 13-åriga brottsoffret från Tungelsta schavottera med bild på löpsedel, förstasida och på en helsida inne i tidningen. Men det finns en avgörande skillnad mellan dessa bägge fall.

Den unga kvinna som nu framträder är vuxen. Hon är i avsevärd grad mer medveten om vad ett framträdande innebär, hon har större möjlighet att sätta sig in i konsekvenserna. Att hon, enligt artikeln, anser att det är bra att låta en trettonåring vars bästis mördats bli omslagsflicka åt Aftonbladet var givetvis en förutsättning för att debattartikeln skulle bli publicerad.

Anders Gerdin har i olika medier kritiserat de som varit negativt inställda till Aftonbladets obefintliga pressetik. Han har då, i samtliga fall där undertecknad hört/läst hans synpunkter, hävdat ”- Men ingen av Aftonbladets kritiker har kontaktat familjen och frågat!?”

Nej Anders. Andra har uppenbarligen en sundare inställning till pressetik än Aftonbladet.

Och det är vi alla tacksamma för.

Andra bloggar om: , , , , ,

[tags]politik, pressetik, anders gerdin, aftonbladet, kvällspress, mediekritik[/tags]