Etikett: Trafikdata

  • Hur undgå datalagringsdirektivet?

    Att vi är på väg mot ett storebrorssamhälle har knappast undgått någon, idag presenterar man motiven för att lagra trafikdata som ett slags brottsförebyggande åtgärd, eller som en möjlighet för polisen att i efterhand se hur den misstänkte kommunicerat med omvärlden. DN: ”En stor del av Sveriges befolkning lever i allt större utsträckning sina liv […]