Tag Archive for Stockholmsappellen

Samtal med och tal av Jan Myrdal om fredsarbete

På tåget på väg till Nordiska fredssamtal i Degerfors fick jag en pratstund med Jan Myrdal, som satt och läste en bok av den kände brittiske genetikern Dawkins. Vi talade något om genetik men mest om fredsfrågor och han berättade en del från det tal han höll senare. Jan framför sina synpunkter med viss emfas,…