Etikett: Sjukhus

  • Hyrläkarna pungslår samhället

    Att vårdcentraler och sjukhus blir alltmer beroende av s.k. stafettdoktorer eller hyrläkare kostar oss skattebetalare enorma summor årligen. Ekot: ”Landstingens kostnader för hyrläkare ökar kraftigt. Nästan alla Sveriges landsting betalade mer för hyrläkare förra året än vad de gjorde 2006… …Sammanlagt kostade landets hyrläkare 1,4 miljarder kronor 2007. Enligt landstingen är hälften av det beloppet […]