Tag Archive for Sipri

Kommer USA att bryta kärnvapenavtalet med Ryssland?

SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, rapporterar att antalet kärnvapen minskar i världen, samtidigt som USA och Ryssland moderniserar sina kärnvapenarsenaler. ”Hela 93 procent av världens alla kärnvapenstridsspetsar tillhör något av de två länderna.Och flera asiatiska länder skaffar fler kärnvapen. Det totala antalet kärnvapen i världen fortsätter att minska, i mitten på 80-talet fanns det…

DN: Vinklad bild av (Kärn)vapeninformation

Idag rapporterar Sveriges Radio och andra massmedia kl. 7 att Ryssland ska rusta upp/förbättra sin kärnvapenarsenal, dumt och förklarligt nog. USA har sedan några år tillbaka inlett en väldig modernisering av sin kärnvapenarsenal (se nedan) och beslutat att placera ut trupper och tunga vapen i de baltiska staterna, i strid med en överenskommelse 1997. Detta…