Etikett: Phil Zimmerman

  • PGP är knäckt av NSA/CIA ! POLL!

    Så fort man ifrågasätter krypteringsverktyget PGP så dyker det upp en massa människor som hävdar att det inte går att dekryptera texter eller filer krypterade med PGP, och att inte ens CIA/NSA klarar det. Den synpunkten är ju rimlig utifrån att PGP finns att tillgå i källkod och att ”var och en” kan kolla upp […]