Tag Archive for Öppenhet

Tolgfors Smörjd av USA – ny Wikileak

I Dagens Nyheter idag så berättar man att försvarsminister Sten Tolgfors (M) är smörjd av USA för att Sverige ska utöka sin styrka i Afghanistan, allt för att göra intryck på resten av EU och förmå dem att sända fler soldater, eller i vart fall inte ta hem dem. Dagens Nyheter: ”Enligt dokumenten från juli…