Tag Archive for nykolnialism

Folket i USA och parlamentet i Storbritannien är emot angrepp på Syrien

På morgonnyheterna rapporteras att Labourpartiet i Storbritannien inte stödjer ett angrepp mot Syrien nu, vilket också står att läsa i t.ex. DN. En betydande opinion är emot ett krig, bl.a. med tanke på erfarenheterna från angreppet mot Irak på falska premiser om massförstörelsevapen. Cameron tvingas backa från sin hållning att gå i krig nu, man…