Tag Archive for monopolkapitalet

Det svenska klass-samhället. Stort möte på ABF idag kl 18!

Ur inbjudan till mötet. Under en ganska lång tid har begreppet klass marginaliserats i den politiska analysen. Med en alltmer diversifierad arbetsmarknad, en högutbildad befolkning och en relativ nedgång för industrins betydelse i samhällsekonomin har många, även inom arbetarrörelsen, förkastat klass som ett mobiliserande koncept. Men i spåren av den ökade ojämlikheten håller klassanalysen på…

Hur är det med konkurrensen under dagens kapitalism?

Både Ulf Karlström och jag besökte evenemanget ”Marx2016” helgen 15-16/10 på ABF i Stockholm. Jag var bara med på ett par sessioner, Ulf på fler. Han lyssnade bl.a. på den viktiga ekonomen Shaik som empiriskt försöker analysera den viktiga frågan om konkurrensen ökar eller minskar, i en tid med ökad koncentration av ägandet. Här en…