Tag Archive for Littorinskandalen

Littorinskandalen till JK

Nu har några privatpersoner anmält Aftonbladets artiklar om Littorin till Justitie- kanslern, något som knappast förvånar dem som sett moderaternas upprördhet på nära håll. Givetvis hade Aftonbladet undvikit JK genom att konsekvent kalla Littorin för ”Bedragaren Littorin” i stället för att nämna den prostituerade kvinnans utsago. Det är en självklarhet eftersom Littorin faktiskt gjort gällande…

Littorinskandalen – Slutet?

Littorinskandalen har visat på ett par saker som gjort saker och ting tydliga för mig. Jag visste inte att moderater i allmänhet var så positiva till prostitution, jag visste inte heller att deras språkbruk skulle vara så grovt när det gällde kvinnor som säljer sex. Många av deras kommentarer har jag tvingats stryka på grund…

Littorin i Dagens Nyheter idag

I dagens upplaga av DN så ger Sven Otto Littorin några svar på de frågor som rests kring hans handel och vandel, många kommer att läsa svaren och på ett sätt håller han liv i en diskussion som skadar moderaterna och som redan inneburit att allmänhetens förtroende för statsministern har sjunkit. Intervjun i DN: ”DN:…