Etikett: Libyen

  • Obama fördömer våld?

    Oron i ett antal länder ökar, rapporter talar om många dödsfall och mängder av skadade demonstranter, och Barack Obama fördömer våldet mot demonstranterna på Expressens webblöpsedel. Det är den amerikanska presidenten som lovade att stänga Guantanamo inom ett år från att han blev president, den amerikanska president som byggde ut Bagrambasens fängelse i Afghanistan, ett […]

  • Kuba, Israel och Libyen

    Det är bra att Kuba släpper sina politiska fångar. Nu håller man på att släppa femtio- åtta av de cirka hundrafemtio som man säger sig ha. Det får stor publicitet, något märkligt kanske med tanke på att t.ex. Israel har tusentals politiska fångar, varav säkerligen över fyrahundra barn. De dagsaktuella siffrorna har jag inte tillgång […]