Tag Archive for Jonas Milton

En osminkad höger!

De senaste dagarna har det kommit att handla om ensamma mödrar och frysta löner. Det började med att Anders Borg hävdade att arbetslinjen måste användas för att stödja arbetslösa kvinnor med småbarn. Att den arbetslösheten kan bero på brist på barnomsorgsplats, eller helt enkelt på det faktum att arbetslösheten ökar, det framgick inte av det…