Etikett: Författningsdomstol

  • Högeralliansens bästa Miljöparti

    En författningsdomstol kan i vissa lägen vara ett tillskott, men det förslag som Miljöpartiet gått med på, för en skrivning om trängsel- avgifter, visar bara på att de är ett högborgerligt parti. Ali Esbati: ”Den svenska grundlagen är på intet sätt perfekt. Men den är både principiellt och praktiskt sett progressiv, inte minst som ett […]