Etikett: Euroslum

  • Reinfeldt och Kina?

    Endera dagen sätter sig Fredrik Reinfeldt i ett av regeringens jetplan och far iväg till Kina och Himmelska Fridens torg. Men i Kina finns knappast någon himmelsk frid, där protesterar människor dagligen för sina mänskliga rättigheter. Situationen i Europa är marginellt bättre, visserligen har det öppnare EU medfört en viss del av ökad rörlighet, men […]