Polisanmäl Nyamko Sabuni?

Idag diskuterade jag och några med mig lite om Nyamko Sabunis resa till Mallorca och Bindefelds kändisparty. Vi var rörande överens om att saken behöver utredas av både Riksdagen och Polismyndigheten.

Orsaken är givetvis att det kan ses som bestickning eller mutbrott, och att det definitivt strider mot regeringskansliets interna riktlinjer. Samtidigt så tycker jag att det vore bra om så många som möjligt reagerar på detta, därför tycker jag att var och en som tycker att frågan ska utredas kopierar anmälan och skickar den till polismyndigheten på adress polismyndigheten.stockholm@polisen.se

Kopiera vid behov nedanstående:

Polisanmälan angående jämställdhetsminister Nyamko Sabunis resa till Mallorca

Jag vill anmäla ett möjligt mutbrott av statsrådet Nyamko Sabuni som utan att betala för resan i helgen den 18-20 september deltog i den chartrade privatresa till Mallorca som anordnades i samband med Micael Bindefelds 50-årsdag.

Med tanke på vilka som deltog i resan är frågan att betrakta som otillbörlig påverkan som står i strid med såväl Brottsbalkens bestämmelser gällande bestickning, alternativt mutbrott, såväl som med Regeringskansliets etiska riktlinjer. Högt uppsatta personer i svenskt kultur- och näringsliv deltog vid resan.

Resans och festens värde överstiger väsentligt de 400 kronor som anges i Regeringskansliets etiska riktlinjer som beloppsgräns för att betraktas som otillbörliga gåvor. Enligt dessa riktlinjer kan Brottsbalkens bestämmelser bli tillämpliga vid gåvor över detta belopp.

Följande står i Regeringskansliets interna riktlinjer som är fastställda i Departementsskrivelse Ds 2004:27 ”Ersättningar och förmåner till statsråd m.m.”:

”Gåvor får inte ha ett värde som gör att någons opartiskhet kan sättas i fråga. Enligt Regeringskansliets interna riktlinjer (Etiska riktlinjer, februari 2004 samt Villkor och regler för politiskt anställda, 2002-06-17) kan gåvor av mindre värde, med vilket man menar högst cirka 400 kronor, om de inte är otillbörliga tas emot för egen del. Gåvor av högre värde bör inte tas emot. Brottsbalkens, (BrB) straffbestämmelser kan då bli tillämpliga, se beträffande bestickning 17 kap. 7 § BrB och mutbrott 20 kap. 2 § BrB.”

Avsändarens namn, adress och Postadress:

– – – – –

När du postat en anmälan så vill jag att du använder kontaktfunktionen här och meddelar mig. Vill du inte att ditt namn ska nämnas, så berätta det för mig. Det gör ingenting om du sprider denna uppmaning vidare. Uppdatering: enligt uppgift så är det sju personer som anmält Sabuni…

intressant Andra om: , , , , , , svd ab12 ex1 gp dm t