Om vargen i Ekot idag


Idag så har ekot sänt en Eko Special om vargen. Det är en forskare, Karin Dirke som är idéhistorier från Stockholms Universitet, som genomfört en arkivstudie om vad det finns för uppgifter om varg och vargjakt. Hon intervjuas i Ekot och det går att lyssna till här, vill man läsa Ekots artikel så finns den här.

SR/Ekots intervju med Karin Dirke: ”– Var människor rädda för vargen då?

– Ja och nej. Alltså, man var rädd för vargen, såtillvida att den hotade boskapen. Men man var inte rädd för vargen som varelse.

De notiser som dyker upp om varg, handlar till 80 – 90 procent om statistik, hur många man har haft ihjäl.

– När det handlar om något annat, då kan man ibland skriva att, ja, det var en särskilt stor varg, som dök upp och rev si och så många får. Vargen framstår ofta framstår som något stort och hotfullt, men däremot är det väldigt sällan man uttrycker någon rädsla att vargen ska gå till angrepp, säger Karin Dirke.

Man ger sig av efter vargen med vad man har av påkar och det är sällan man använder skjutvapen. Oftast slår man ihjäl vargen och är inte rädd för att göra det.”

Intervjun är mycket intressant, den berättar också att folk på landsbygden inte var rädda för vargen, dessutom slog de ihjäl vargar med påkar och annat, skjutvapen hade de uppenbar-
ligen inte tillgång till innan jakten blev allmän. Man talar lite om antalet vargar i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. Det fanns ingen inventering men utgår man ifrån de vargbe-
rättelser som finns i lokal historieskrivning, traditionellt historie-
berättande och skönlitteraturen så kulle jag personligen gissa på ett antal mellan 4-5000 ((lekmannamässig bedömning, förf anm.)) vargar.

Signifikant är också Karin Dirkes yttrande om landsbygds-
befolkningen ”– Men man var inte rädd för vargen som varelse”. Det står i bjärt kontrast mot olika älgjägares skrönor om att föräldrar inte vågar släppa iväg sina barn till skolan. Jag tyckte att det var intressant att lyssna till intervjun, det är bara att hoppas på att hon har ork och kraft att berätta om sin forskning i en populärvetenskaplig bok.

it Andra om: , , , , , sr123 gp dn123 ab1 svd123