Läget i världen – Forum om den svenska imperialismen

Detta är det första av 8 föredrag som presenterades och ivrigt diskuterades vid Forum om den svenska imperialismen i en fullsatt sal hos Viktor Jara-föreningen 20/10 i et arrangemang av Stockholms-avdelningen av Folket i Bild Kulturfront.

Först annonsen med några frågor inför mötet. Därefter följer det första föredraget.

* Vi tackar Franz Smidek för filminspelningarna, utan önskemål om ersättning.

Visste Du att:


• Åren 1980 – 2008 55-dubblades Sveriges direktinvesteringar i utlandet.
• Svenska storföretags dotterbolag utomlands står för 2/3 av företagens omsättning.
• År 2015 fanns 3000 svenska koncerner med dotterbolag utomlands. Totalt 2 miljoner anställda, varav 1,4 miljoner utomlands. Total omsättning år 2015 var 5 000 miljoner SEK, varav 60 % utomlands.
• Svenska kapitalisternas tillgångar utomlands utgör 75 % av BNP jämfört med 55 % för Storbritannien och 50 % i Frankrike.

Några frågor

Vad betyder detta för
-utrikespolitiken?
-den svenska ekonomin och klasskampen i Sverige.
-Bör en ”Antiimperialistisk paraplyorganisation” inrättas? I så fall varför?
-Vilka är de viktigaste målgrupperna att nå nu?

– Vad är imperialism?
– Bör detta begrepp användas?

Forum om den svenska imperialismen.

1. Läget i världen, Anders Romelsjö Samhällspolitisk debattör