Hotet från Ryssland – bara båg?

sveriges-fred-råd
Välkommen att lyssna på professor Lars Drake den 13 april 19.00 på Solidaritetshuset.(Tegelviksgatan 40).Han är inbjuden att hålla en föreläsning om Ryssland i samband med Sveriges Fredsråds årsmöte. Tag buss nr.2 till ändstationen! Välkomna! Agneta (ordförande i Sveriges Fredsråd)

Inlägget kommer att behandla hur medierna i Sverige har hanterat Ryssland och dess utrikespolitik. Några lögner och förvrängningar kommer att tillbakavisas. Resonemanget om att Ryssland utgör ett hot mot Sverige och andra närliggande länder kommer att diskuteras baserat på tre viktiga faktorer. Några erfarenheter av projektarbete och personliga reflektioner kommer också att tas upp.

Välkommen till Sveriges Fredsråd – som medlem eller i annat samarbete!
Sveriges Fredsråd För fred och nedrustning!
Tillsammans blir vi starkare!
Freds- och solidaritetsorganisationer och enskilda
individer som instämmer i Fredsrådets målsättningar är välkomna som medlemmar
eller för samarbete utan medlemskap. Vi bjuder in alla intresserade att komma till våra öppna styrelsemöten för att presentera sig och utbyta erfarenheter.

Ur Sveriges Fredsråds folder:

KAMP FÖR FRED I EN KRIGISK TID

I en tid där opinionsbildningen i den rika världen alltmer präglas
av krigshot och tilltro till militära ingripanden behöver vi, som
engagerar oss för fred och solidaritet, samarbeta för att bli starkare.
FN-stadgans våldsförbud sätts allt oftare ur spel och FNs grund-
läggande uppgift går upp i rök. Vi vill hävda dess bärande grundtanke:

”Alla medlemmar ska lösa sina internationella tvister med fredliga medel
på så sätt att, internationell fred och säkerhet samt rättvisan icke sätts i fara.”

Främja och stärka samarbete för fred och nedrustning
Sedan 1946 har Sveriges Fredsråd verkat för att samla fredsorganisationer
och enskilda aktivister som arbetar för fred och nedrustning och för att förebygga
väpnade konflikter. I en tid av allt mer krigisk kamp om råvaror, marker och natur-
resurser har detta blivit en av de stora överlevnadsfrågorna som vi behöver sam-
arbeta för att lösa.
Vi vill få till stånd samarbete i projekt och kampanjer. Genom ett kalendarium vill vi
hålla oss ajour med och sprida information om våra medlemmars och andra
organisationers aktioner för fred och nedrustning.
RyssKrig-768954
Arbeta för fred och nedrustning och förebygga konflikter
Vi tar upp öppna och dolda konflikter och vill arbeta förebyggande. Alltsedan
Sveriges Fredsråd bildades 1946, har kampen mot kärnvapen löpt som en röd tråd
genom vårt arbete. Kärnvapen måste avskaffas i hela världen och verklig nedrustning
drivas fram. De ansenliga resurser som då frigörs ska användas för att bekämpa fattig-
dom och klimatkatastrofer.

Stoppa smyganslutningen till Nato.
Vi verkar för att Sverige ska stå utanför alla militärallianser och att alla sådana ska
upplösas. Militärallianser ökar risken för krig och konflikter.
För Sveriges del är de mest angelägna frågan nu att förhindra en smyganslutning till
Nato och att återupprätta vår alliansfrihet. Utländska baser och militära styrkor ska
omedelbart dras tillbaka från ockuperade länder. Alla regeringar ska frånsäga sig
krig som lösning på konflikter och alla ska underteckna icke-angreppsavtal.

Information och opinionsbildande arbete-ungdomar i fokus
Vi vill bilda opinion, utbilda och sprida information genom debatter ,rådslag, artiklar,
pressmeddelanden, samarbeta i större och mindre möten men även genom media och
internet.
Vi vill särskilt rikta oss till unga människor för att skapa förståelse för vilka mekanismer
och faktorer som bidrar till fred inom och mellan länder och vilka som skapar grund för
väpnade konflikter.

Internationell kontakter
Sveriges Fredsråd har kontakt och samarbete med fredsråd i andra länder,
särskilt i Norden och med internationella fredsorganisationer. Fresrådet som
organisation är medlem och representerad i styrelser för International Peace
Bureau och Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space.

Välkommen till Sveriges Fredsråd-som medlem eller i annat samarbete!

KONTAKTA: Sveriges Fredsråd Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
www.frednu.se info@frednu.se