3000 pojkar könsstympas årligen

Idag skriver Robert Holender en artikel i Dagens Nyheter som handlar om omskärelse av pojkar. Han liknar omskärelse vid könsstympning av flickor, något som är olagligt i Sverige. Det handlar om 3000 pojkar årligen enligt beräkningar, och det handlar främst om muslimer och judar, samt även en del afrikaner som har det som tradition utan att behöva tillhöra någon av dessa religioner.


DN:
”–?Det är ett stympande ingrepp utan medicinsk grund. Det är att jämställa med kvinnlig könsstympning, säger Gunnar Göthberg, ordförande för Svensk barnkirurgisk förening och överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.
Han beskriver omskärelsen som ett övergrepp eftersom det stympande ingreppet görs utan individens, barnets, medgivande.”… … ”Två av tre barnkirurger vill inte utföra ingreppet, visar en enkät som Svensk barnkirurgisk förening låtit genomföra bland sina medlemmar. I princip omskärs alla troende judars söner och alla söner till troende muslimer. Dessutom tillkommer invandrargrupper från flera afrikanska länder som oavsett religiös tillhörighet utför omskärelse av pojkar.”

Det är naturligt att bejaka olika etniska eller religiösa gruppers sedvänjor, framförallt om de inte kommit till Sverige av fri vilja. Har man tvingats fly från sitt hemland på grund av krig och/eller politiskt förtryck så är det inte svårt att känna sympati med dem som kommer. Men om den empatin ska leda till att de utsätter sina barn för irreparabla ingrepp så är det lätt att hålla med kirurgerna i deras kritik. Visst kan vi ägna oss åt omskärelse utan medicinska skäl, men det ska inte få ske innan den som berörs av ingreppet är myndig och kan samtycka, dvs. 18 år gammal. Dessutom är det inte sjukvård vilket inne-
bär att kostnaden inte ska ligga på skattebetalarna.

I Sverige får man betala plastikoperationer själv om det är så att man vill ändra sin näsa eller operera in silikon i sina bröst. Enda undantagen är om man har en så grav defekt att man psykiskt far illa av att folk stirrar, eller om den är ett resultat av t.ex. en trafikolycka. I sådana fall brukar landstingen gå med på en operation, och då kostar inte heller ingreppet mer än patientavgiften. Att operera sitt nyfödda barn på grund av religiösa skäl bör vara lika förbjudet för gossar som för flickor.

DN: ”Gustaf Rehn är klinikchef på Gotland. –?Ingreppet är i någon mening ett övergrepp. Under de tjugo år jag

omskärelse

arbetat här har vi av etiska skäl inte erbjudit det, säger han. Inte heller landstinget i Östergötland kommer att erbjuda rituell eller traditionell omskärelse. ”Av etiska skäl avlägsnas inte kroppsdelar, på ickemedicinsk indikation, på icke beslutsmässiga individer”, skriver överläkare Peder Drott i ett mejl till DN.”

Överläkare Drott uttrycker det klart och tydligt. Tydligare än så kan det inte sägas. I Sverige kan man byta kön om man är missnöjd med hur man utrustats från födseln. Man slipper dessutom betala för de kirurgiska ingreppen. Proceduren är dock mycket ingående och det krävs medverkan från ett flertal läkare och psykologer. Och det är definitivt en omöjlighet innan man uppnått myndig ålder.

Mot mitt avståndstagande kan visserligen anföras ett bra argument; Går det inte att få det gjort inom sjukvården så blir det vad läkarna i artikeln kallar för ”köksbordskirurgi”. Det är förvisso sant, men om man stiftar en lag som inte träder ikraft förrän 2012 så hinner alla ambassader, konsulat och andra myndigheter informera invandrare och flyktingar om detta innan de kommer hit, dessutom kan man informera om det igen när de anländer.

Jag låter Drott avsluta: ”Av etiska skäl avlägsnas inte kroppsdelar, på ickemedicinsk indikation, på icke beslutsmässiga individer”

i Andra om: , , , , , , , , , dn1 svd ab dagen sds hd t

[tags]Könsstympning, Omskärelse, Religion, Tradition, Sedvänja, Judendom, Islam, Sjukvård, Kirurgi, Politik[/tags]