Robotar skall bygga robotar i Kina” – Vad händer då med profitkvoten? – Gå till Globalpolitics.se och läs!


Jag har nyligen öppnat den nya bloggen Globalpolitics.se. Kolla den! Den ska ersätta Jinge.se, som blir arkiv.

Här den senaste artikeln.
”Robotar skall bygga robotar i Kina” – Vad händer då med profitkvoten?

Nästa teknologiska språng, där robotar kan bygga robotar, är i färd att tas i Kina. Det är ABB som skall bygga en fabrik i Shanghai för att göra just detta. Fabriken blir den första av sitt slag i världen – och den kallas framtidsfabriken.

Tillväxten i produktionen av industrirobotar är mycket snabb. I Kina ökade försäljningen av robotar med 58 procent mellan 2016 och 2017 mot 6 procent. Sedan 2016 har Kina fler robotar installerade i industrin än något annat land.

Vad sker med profitkvoten när det blir standard att robotar bygger robotar med mycket litet inslag av mänskligt arbete?

Detta analyseras i artikeln!

Här två artiklar från igår.

Det vansinniga “Business as usual” – om Hans Roslings glättiga världsbild. Del 2.

Svenska imperialismens ekonomi

På Globalpolitics.se finns nu ungefär 80 andra artiklar. Välkommen!

,