Godhetens och den politiska korrekthetens företrädare


Nu har journalisten Gunnar Sandelin lämnat debatterandet mot feminismen och i stället skjutit in sig på invandringen i Sverige, frågan är om det är mer lyckat?

I dagens DN debatt så ser ingressen ut som följer: – – ”Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet i asyl- och flyktingfrågor. Drygt en miljon utländska medborgare har under ett kvarts sekel beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa är hela nio av tio varken klassade som flyktingar eller som skyddsbehövande. Det är alltså en lögn att Sveriges mottagande av utlänningar främst värnar om de mest utsatta flyktingarna. Men detta förtigs av såväl politiker som massmedier. Inte minst journalisterna har svikit sitt ansvar. I stället har vi fått en nationell mörkläggning av ideologiska skäl i allt som rör invandrar-, asyl- och flyktingfrågor. Nu borde regeringen genast utreda hur mycket de människor som kommit hit kostar i offentliga utgifter och tillför i skatteintäkter. Att ett samhälle faller sönder på grund av en alltför stor invandring gagnar ingen. Det skriver Gunnar Sandelin, journalist, socionom och tidigare pressombudsman på Bris.”

Nu är inte en ingress på en debattartikel normalt skriven av debattören själv, den brukar framställas av redaktionen och avser sammanfatta innehållet i artikeln. Oftast med varierat resultat, men här överensstämmer den väl med innehållet. Men det är några saker jag själv funderar över kring det sagda, och jag kan således inte låta bli att kommentera.

GS: ”Från mitten av sjuttiotalet och tio år framåt arbetade jag på socialbyrå och behandlingshem i Stockholm. Som färsk socialarbetare hamnade jag i en tradition som jag från början instinktivt reagerade mot, men som jag ändå snabbt föll in i. Jag var med om att bevilja asylsökande med uppehållstillstånd semesterresor till de länder som de påstått sig ha flytt från. Jag betalade ut socialbidrag till utländska medborgare som jag nästan säkert visste hade svarta jobb vid sidan om – allt för att undvika obehagliga konfrontationer. ”

Gunnar Sandelin och undertecknad har en hel del gemensamt uppenbarligen. Han är, precis som undertecknad socionom, han har dessutom sedan mitten av 70-talet arbetat på behandlingshem och socialbyrå. Den sortens yrkeserfarenhet är kanske inte så underlig, men jag har själv aldrig brutit mot Socialtjänstlagen som Sandelin antyder att han gjort. Och det bör tilläggas, jag har inte heller drabbats av någon slags förväntan att göra det utan tvärtom har mina chefer genom åren, föga förvånande, ansett att jag och mina kollegor ska följa den lagen.

Att betala ut försörjningsstöd till människor som misstänks ha ett svart arbete har mig veterligen inte förekommit i någon av de kommuner där jag arbetat som socialsekreterare eller socialinspektör. Om enskilda handläggare, som Gunnar Sandelin, väljer att bryta mot lagen så är det upp till hans arbetsgivare att överlämna en sådan misstanke till polis och åklagare för vidare utredning.

GS: ”Det är sällan karriärfrämjande att uttala sig för en restriktivare asylpolitik eller ifrågasätta det mångkulturella samhället. Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet. Den fruktade stämpeln ”främlingsfientlig/rasist” fungerar fortfarande som ett strypkoppel och avskräcker många från att gå i polemik mot godhetens företrädare, vilka på ren reflex använder förringande generaliseringar för att ta udden av all kritik.”

Det är mycket som verkar klippt och klistrat direkt från SD-kuriren eller diverse Sverige-
demokratiska bloggar. Talar man om ”den politiska korrektheten” så kan man givetvis göra en empirisk studie genom Google för att se vilka som använder termen mest frekvent. Garnerar man sådana yttranden med tal om ”godhetens företrädare” dessutom så får man självklart ännu mer bäring mot Sverigedemokraterna. Att Sverigedemokratiska bloggar i massor redan uppmärksammat och hyllat Gunnar Sandelins artikel förvånar mig inte det minsta.

Sedan klagar han över förringande generaliseringar i samma andetag som han talar om ”den politiska korrektheten” och ”godhetens företrädare”. Det verkar som en illa genomtänkt argumentationsteknik i mina ögon.

Med detta menar jag inte att Gunnar Sandelin är vare sig rasist eller Sverigedemokrat. Han har givetvis rätt att vara precis vad som helst inom det politiska spektrat. Dessutom är frågan han tar upp inte irrelevant, men nog hade man kunnat förvänta sig av en journalist och socionom att han klarar att uttrycka sig utan att anamma Sverigedemokraternas retorik på samma sätt som när han gick till storms mot feministerna?

Jinge

Gunnar Sandelin i DN

Gunnar Sandelin mot feminismen

Andra om: , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Gunnar Sandelin, Sverigedemokraterna, Etnocentrism, Rasism, Feminism, Socionom, Journalist, Socialtjänstlagen, SD-bloggar, Främlingsfientlighet, Socialhögskolan, Journalistik, Invandringen, Invandrare, Politik[/tags]


54 svar till “Godhetens och den politiska korrekthetens företrädare”

  1. Hans #47

    Kallar du 73.9% White for mangkulturellt? hah.

    Men a andra sidan, va fan har skinnfarg att gora med kultur? Jag ar inflyttad svensk som har gift mig med en 3rdje generationens mexikanska och enda skillnaden pa hennes familj och en vit motsv. ar att de har tamales som sidoratt pa thanksgiving.

    nej nej du, kultur ar mer komplicerat an vad du ser under kepsen. tank pa det …

  2. Ojoj – efter att ha läst de flesta av kommentarerna här kan man bara konstatera en sak: Gunnar Sandelin har uppenbarligen helt rätt! Och de politiskt korrekta här tar i så de nästan gör på sig för att förtränga detta faktum. Snacka om att ni spelar SD/ND i händerna!