USA rädd för al-Qaidakontrollerat Syrien?


Rapporterna om hur USA:s makthavare ser på Syrien i ord och handling är inte konsistenta, men pekar alla om fortsatt intervention och stöd åt rebeller, och därmed indirekt stöd åt al-Qaida – som en CIA-chef också menar. Det är väl belagt att USA sedan länge planerat att destabilisera Syrien. Vidare att USA från tidigt skede under 2011 på olika sätt bedrivit en irreguljär krigföring med ”desinformation ” (demonisering av den syriska regeringen) och krig genom ombud som centrala komponenter. ”Assad måste bort” var ett mantra från 2011 och 2012 från den hökaktiga utrikesministern Hillary Clinton. Detta snabbt upprepades av allierade ledare runtom i världen, utan respekt för FN-stadga, internationell lag och nationell självbestämmanderätt. En av dessa var Sveriges utrikesminister Carld Bildt, som senare markerat en bättre inställning i och förståelse för Syrienkonflikten. Längre ned återges och diskuteras i en artikel i Wall Street Journal.

* Med start sommaren 2012 har USA i omgångar påstått att Syrien har eller kanske har kemiska vapen. 5 maj 2013 rapporterade FN:s observatörer att de har indikationer för att rebellerna i Syrien har använt nervgasen sarin. Reuters skriver: ”FN:s oberoende undersökningskommission om Syrien och mänskliga rättigheter har samlat vittnesmål från offer för Syriens inbördeskrig och medicinsk personal som indikerar att rebellstyrkorna har använt sarin nervgas”, sa en av de ledande utredarna Carla Del Ponte, känd som ledande åklagare vid Internationella brottmålsdomstolen, ICC. Obama har upprepade gånger sagt att användning av kemiska vapen innebär att en gräns (”a red line”) har överskridits. Och Syriens regering har instämt! Innebär det nu att han upphör med officiellt tal om stöd till rebellerna? Ett par veckor senare fick vi besked om motsatt beslut!
Obama hök untitled

* USA och Ryssland kom överens 7/5 att försöka sammankalla en internationell konferens samma månad för att komma till en politisk lösning för att avsluta det tvååriga syriska inbördeskriget. USA:s utrikesminister Kerry sade att om ett sådant utspel blir framgångsrikt, kanske det inte längre är nödvändigt att överväga att beväpna de syriska rebellerna. (Han bortser från att USA har själv och via allierade från tidigt skede stött beväpning och utbildning av rebellerna – se nedan).

* Kerry sade att det var upp till det syriska folket om Assad bör avgå. Dessförinnan hade USA hela tiden sagt att ”Assad måste bort”, inte minst via förra utrikesministern Hillary Clinton, med instämmande av Carl Bildt.

* Kerry menade att Obama-administrationen kunde överväga att avvakta med att ge vapen till utvalda enheter av den syriska oppositionen om fredsstrategin kan utvecklas. Kerry sade att den internationella planen från överenskommelsen i Genève förra året måste vara färdplanen för fred. ”Den borde inte vara en bortglömd kommuniké av diplomati”, sade han. Fredsförslaget hälsades allmänt med tillfredsställelse runtom i världen, bl.a. inom EU.
* Förslaget till fredsplan kunde ses som en framgång och som ett utslag av att USA ändrat sin Syrienpolitik. Ändringen kunde också förklaras av framgångar för den syriska regeringen och armén mot rebellerna och vara ett uttryck för att USA vill vinna tid i ett fortsatt ”irregular warfare”. Den fortsatta utvecklingen visade tydligt att detta med fredskonferens inte var allvarligt menat av USA. Ett par veckor senare hade USA officiellt beslutat att beväpna rebellerna. USA:s utrikesminister John Kerry lovade ungefär samtidigt ”direkt stöd” på 60 000 000 dollar eller motsvarande knappt 400 miljoner kronor till rebellerna för att bygga upp ”regeringsstrukturer i befriade områden”. EU beslöt ungefär samtidigt att tillåta att EU-länder beväpnade rebellerna i Syrien.

* Redan8/5 hade den av USA & Co sanktionerade nya ledningskonstellation för rebellerna ”Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor” tagit avstånd från förslaget till fredssamtal om inte Syriens president avgår. Under eftermiddagen 8/5 kom ett meddelande från Vita Huset om att den demoniserade president Assad inte har någon roll i Syrien framöver. Detta innebär en helomvändning från John Kerrys uttalande att det är upp till det syriska folket att bestämma om Assad ska avgå eller inte.

* Syriens regering förklarade att man godtog fredsplanen.

I ett brev till senatens försvarsutskott 19/7 diskuterade General Martin Dempsey, den högst rankade generalen i USA, och ”Joint Chief of Staff”, närmast motsvarande militär överbefälhavare (överbefälhavare är presidenten), vilka olika militära alternativ USA har om man beslutar att öka engagemanget i kriget i Syrien.
Martin Dempsey joint-chiefs-us-options-syria_si

Bland olika alternativ kan nämnas vapenleveranser till rebellerna, flygattacker mot regeringstrupperna, införande av flygförbud över Syrien och skapande av en buffertzon på gränsen mellan Syrien och Turkiet och Jordanien. Slutligen kan USA sätta in specialstyrkor ”för att få kontroll över kemiska vapen”. General Dempsey hade givetvis tidigare informerat president Obama om sina beräkningar.

Det öppna anfallshotet är givetvis ett brott mot FN-stadgan och all internationell rätt. Ändå är det inte överraskande att militäre ÖB i världens i särklass mest aggressiva stat, efter en kraftig upprustning, efter hänsynslösa krig detta millenium offentliggör dessa planer. Det blir ju alltmer accepterat och belagt att USA & Co sedan länge militärt stött, utrustat och tränat rebellerna. Som sagt i strid med FN-stadgan, av ett land vars ledare fått Nobels fredspris och med hjälp av EU, som senast fick fredspriset.

Artikeln i Wall Street Journal.
”CIA:s näst högste befattningshavare Michael Morell säger att kriget i Syrien nu är det största hotet mot USA:s nationella säkerhet, rapporterar Wall Street Journal 7/8. Risken, säger Morell, är att den syriska regeringen kollapsar och landet blir al-Qaidas nya fristad efter Pakistan. Detta har också rapporterats av Nyhetsbanken.

I ett sådant scenario kommer de kemiska vapen som regimen av Bashar al-Assad nu besitter att falla i händerna på al-Qaida rebeller.

Han sade att Syrien är på väg mot en kollaps av den centrala regeringen, samtidigt som utländska soldater strömmar in i Syrien i stora skaror för att ta upp vapen med al-Qaida-anknutna grupper.

Morells inlägg kan kanske ses som en polemik mot försvarsstabschefen general Martin Dempsey, som är ”mycket riskbenägen” enligt Magnus Ranstorp, säkerhetsexpert på svenska Försvarshögskolan. Med all sanolikhet finns olika uppfattningar inom USA:s ledning om taktiken för att uppnå det strategiska delmålet – kontroll över Syrien, och längre fram Iran, hela Mellanöstern, ja över resurserna på jorden.

Morells analys skulle kunna vara ett starkt argument för att stödja Syrien i det pågående kriget, men han nöjer sig med att uttala sin ”skepsis” mot planerna på miljardstöd med vapen till det alltmer al Qaida-drivna upproret.

Genom USA:s brutala utrikespolitik och krig, med tortyr, massdödande av oskyldiga civila, förstörelse av landet (se Irak) underlättas uppenbarligen rekryteringen till al-Qaida och talibanerna. Före USA:s anfallskrig mot Irak fanns inte al-Qaida där, nu utgör Iraks al-Qaidagren utgångspunkt för al-Nosra. Sedan åratal åter en dominerande kraft i Afghanistan, och hjälper nu USA & Co i Syrien. Det handlar om ett visst, ömsesidigt beroende.

Kampen mot terorrismen förs främst i Syrien. Det är väl belagt att al-Qaidaassocierade al-Nosra-fronten är en stark, kanske den starkaste rebellgruppen i Syrien. Talibanerna har sänt dit hundratals man nyligen enligt vissa pressuppgifter. Kampen mot dem förs främst av den syriska regeringen. Vad gör då USA (och EU). Jo, man beslutar att officiellt sända mer vapen till rebeller i Syrien. Oavsett om de hamnar direkt i händerna på al-Nosra eller hos en annan rebellgrupp försvagar detta kampen mot terrorismen.

Är inte detta sista spiken i likkistan för tron på att USA:s regering och EU bedriver ”kamp mot terrorismen”?

En kort, ofullständig summering av USA intervention följer nedan:

• Enligt Pentagondokument från 2001 planerade USA då att destabilisera Irak, Libyen, Syrien och senare Iran (Intervju med presidentkandidat Clark mars 2007 i Democracy Now.
• Washington Post skrev 18 april 2011 ”USA :s utrikesdepartementet finansierar i hemlighet syriska politiska oppositionsgrupper.”
• Vid ett möte 1 april 2012 i Istanbul beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och pengar med totalt 130-140 miljoner dollar. USA gav mest 12 miljoner dollar.

• Al-Qaida deklarerade i februari 2012 via sin högste chef Ayman al-Zawahri att man stöder de syriska rebellerna. Hillary Clinton medgav samma månad att al-Qadia också arbetade för att störta Assads regim
(http://www.globalresearch.ca/syria-clinton-admits-us-on-same-side-as-al-qaeda-to-destabilise-assad-government/29524).
• New York Times har 4/8 2012 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av tjänstemän från CIA som tränar och tar emot rebeller och arbetar med tjänstemän i utrikesdepartementet.

• I en artikel 24/3 i år ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien.
”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”
• Ledningen för rebellerna (SNC, Doha-koalitionen) är tillsatt av USA eller med USA:s stöd, och förre premiärministerkandidaten Ghassan Hitto bor sedan länge i USA.

Stöd för krig finns inte hos USA:s befolkning. En färsk opinionsundersökning (Pew) i USA visar att:
* 68 % att landet inte bör engagera sig i en annan konflikt, medan 27 % har annan åsikt.
* 60% anser att oppositionen kanske inte är bättre än Syriens regering.
* 70% är motståndare till att USA beväpnar rebellerna. Bara 20 % stödjer detta, jämfört med 29 % i mars 2012.

i Andra om: , , , , ,USA , , , , , , al-Qadia, , , ,, , ,

Hela Wall Street-artikeln Wall Street Journal Russia Today Rysslands röst Fox News Reuters 23/7 DN 24/7 SvD 24/7 Sveriges Radio 18/7 Syriens regering kräver FN-utredningDN 11/7 BBC – Rebeller använder gas?Resuters – rebellerna använder gas? Oppositionsledare avgårDaily Star Homs DN 18/7 Sveriges Radio International Syriensolidaritet France24Abna Daily Star Sydöstran Björnbrum Sveriges Radio 17/6 Nyhetsbanken 17/6 Expressen 27/2 SvD gevärSvenska Freds SvT ambulanserNyhetsbanken V:s uttalande DN 7/3 Bilderblogg 5/3 SvD 7/3 Knut Lindelöfs blogg Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-LasseTipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & ÅsmanSKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 BjörnbrumYazbek DN 3/1 Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 Hogrelius tankar Erik Weimans blogg DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren Röda Malmö USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

Reuters 5/5 War is a crime -blogg DN 5/5 Russia Today NY Times SvD 6/5 SvD 2 6/5 Aftonbladet DN 6/5