Firefox version 4 (beta)


Nu har jag själv kört Firefox version fyra (beta) ett par veckor och är mycket impo-
nerad, många av de problem som jag tidigare skyllt på min Internetförbindelse (100 Mb fiber) tycks helt ha försvunnit. Nu ska man inte ropa hej innan man hoppat över Nilen, men ett litet ”tjossan” måste jag i alla fall undslippa mig.

Själv kör jag Windows 7 i avvaktan på det slutliga bytet till Ubuntu, det sistnämnda måste bli lite enklare att arbeta med och jag måste lära mig de vanligaste funktionerna i Gimp, men intrycket av att internet blivit snabbare kopplar jag helt till Firefox just nu. Själv kör jag version 4.0b12 och jag tror att de släpper sin Release Candidate snart. Betan går att hitta här.

it , , , , , , , , , ,