Wigzell igen: – Fågelinfluensan kommer!Våra vanliga änder misstänks kunna sprida influensan. Saken undresöks..

Svenska Dagbladet följer idag upp influensalarmet med en intervju med Hans Wigzell.
(s 31)

Artikeln inled med konstaterandet att han inte vill göra en pudel som Reinfeldt, Orback, Karlsson, Persson m.fl..

Det förklarar han bland annat med att han har stöd i sin oro för en fågelinfluensapandemi av bland annat WHO som redan gått ut två gånger med skarpa varningar om just detta.

Han konstaterar vidare att Norge, av flera länder, redan gått ut och köpt upp antivirala mediciner i tillräcklig mängd för att använda vid den kommande pandemin.

För enligt Wigzell är det inte om epidemin kommer utan när den kommer.

Och Hans Wigzell är en verklig auktoritet på området efter sina många år som forskare och chef för Karolinska Institutet och
– Smittskyddsinstitutet.

Sedan har han ett antal inter-nationella uppdrag i andra virusfrågor.

Han påpekar särskilt att: ”- larmen från WHO, och också nu från honom själv, tonas ner av svenska myndigheter.

I stället borde man diskutera hur man garanterar tillgången på antivirusmedel och hur ett framtida vaccin ska fördelas. Debatten måste föras nu, när epidemin kommer är det för sent”, säger han.

Artikeln finns än så länge bara som PDF på SvDs hemsida.