Världens mest spridda saga


Nu har Sverige och en stor del av världen i övrigt firat världens i särklass mest spridda saga.


Det är utomordentligt intressant
att en saga baserad på diverse blandade historiska sägner kan, efter bearbetning långt efteråt i Italien, bita sig fast så till den milda grad att den fortfarande har sina tillskyndare. Personer som på fullt allvar tror att det finns en gud och att det har funnits en Jesus. Inget av detta går att leda i bevis, däremot går det att bevisa att en stor del av sagda sammanställning är lögnaktig.

Skälet till sagans framgång är säkerligen ekonomisk-politiskt. Det har passat olika slags makthavare att folk förs bakom ljuset, och i takt med kyrkans allt starkare ekonomiska ställning så har det blivit näst intill omöjligt att avskaffa den.

Ett av de viktigaste argumenten för att majoriteten av de sägner som finns i bibeln är falsarier är själva skapelseberättelsen. Gud skapade världen för 6000 år sedan hävdas det. I praktiken har människan funnits i minst två miljoner år, och i vår nuvarande skepnad tvåhundratusen år. Ett annat av mina favoritargument är den uppenbara lögnen att Gud (Jahve, JHVH (יהוה)) gav bort Palestina till judarna.

Om det fanns en gud så skulle hon inte ha varit så korkad att hon gav ett land till enbart en av de olika folkgrupper som bodde där. En gud kan ju inte vara per definition korkad. Till och med vår kung talade om Gud i sitt tal till folket nyss, något som kan tjäna som en intressant koppling mellan makten och kyrkan.

Läser man Gamla Testamentet så inser man att Gud (Jahve, JHVH (יהוה)) var en utomordentligt barbarisk typ som direkt skulle ha förpassats in i fängelse om vederbörande var vid liv, kanske mest troligt till Guantanamo. Lyckligtvis


Från Katolska Domkyrkan i Stockholm

balanseras alla stolligheter upp med en artikel i SvD som handlar om en ASA-troende person. Gott så… DN SvD SvD2 Dagen AB SvD3 DN2 HD

Andra om , , , , , , , , , , ,

[tags]Religion, Gud, Jahve, JHVH, Påven, Kungen, Makt, Historia, Politik, Saga, Bibeln, Sagobok[/tags]


102 svar till “Världens mest spridda saga”

  1. sandbuzz lilla bergspredikan går inte hem hos mig eftersom jag, precis som du säger, saknar själ(vad det nu än är?) – och tack gode gud för det!
    Men ett litet inpass, det finns en statsterroristisk stat som helt och skoningslöst ”kämpar” för att dess samtliga medborgare TVUNGET, inom en nära framtid, uteslutande ska tillhöra en enda religion.
    Dess kämparglöd förintar och förstör, men skit samma, dom kämpar – och mot alla odds verkar det som om de snart är nära målet.
    That’s the ol’ time religion!