Vad faan gör regeringen Persson ??


AB: ”Vaccinet mot dödsviruset räcker inte. Om fågelinfluensan slår till i Sverige räcker inte medicinerna till alla. Därför väljer samhället ut vissa yrkesgrupper som ska skonas. – Samhällets nyckelpersoner måste skyddas”, säger Johan Carlson, smittskyddschef på Socialstyrelsen.

Det känns märkligt att konstatera att den cynism mot vanliga människor som kännetecknar regeringen Persson verkligen är på allvar, och inte ett utslag av medias politisering. Eller för den delen ett moderat inslag i den tidiga valrörelsen.

Det är alldeles uppenbart att svenska folket vill att regeringen ska se till att förbättra beredskapen för en världsomspännande pandemi där dödligheten bland de som insjuknar närmar sig 70%.

Tveklöst.

I Sverige skulle enligt sansade beräkningar cirka två miljoner medborgare avlida. Vi har ingen egen tillverkningsindustri av vaccin längre. Den är nedlagd av ekonomiska skäl. De medicintillverkare vi har är såvitt jag vet Astra och Pharmacia. Möjligen finns det fler.

Regeringen borde: 1) Förbereda för att snabbt kunna få igång en inhemsk vaccintillverkning. 2) Lagstifta så att man kan tvinga befintlig industri att tillverka de mediciner som regeringen beslutar. 3) Se till att sjukvården har de beredskapsresurser som krävs.

Kostnaderna för dessa åtgärder må kosta 30-40 miljarder, men det är helt klart att vi som betalar för det godkänner en sådan åtgärd. Det finns knappast en enda svensk som skulle motsätta sig ett förslag som innebär att landets resurser maximeras mot en farsot av den här karaktären.

Blir medicinen förstörd efter ett par år?

Visst, tillverka ny!

Att bara nyckelpersoner skulle få nödvändig medicin är cynism av grövsta slag. Framför allt eftersom uppenbarligen de första nyckelpersonerna är regeringen och deras familjer.