USA och Israel helt isolerade i FN i sin 50-åriga olagliga blockad av KubaRussia Today och Nyhetsbanken rapporterar att 188 länder uppmanar USA att häva sitt 53-åriga handelsembargo mot Kuba. Havanna kritiserar de ekonomiska sanktioner som ett flagrant brott mot de mänskliga rättigheterna och säger att de är liktydigt med folkmord.Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez Parrilla betonade att den mänskliga kostnaden av embargot är ”oöverskådlig”. Barbar Obama lovade tidigare att vidta åtgärder för att förbättra de USA-kubanska relationerna, sanktionerna har faktiskt hade skärpts under Obama.
Det är helt emot FN-stadgan förstås. I år blev Israel det enda landet i världen som röstade för USA. De små önationerna Palau, Mikronesien och Marshallöarna som stödde USA förra året, avstod från att delta i omröstningen i FN i frågan.

Vilka är Palau, Mikronesien och Marshallöarna
Palau: Bruttonationalprodukt 164 miljoner US dollar, av vilket 156 miljoner (95 %) är bidrag från USA. Valutan är US dollar.
Marshallöarna: Bruttonationalprodukt (NBP) 115 miljoner US dollar, av vilket 57,5 miljoner (50 %) är bidrag från USA. Valutan är US dollar.
Mikronesien: Bruttonationalprodukt 341 miljoner US dollar, av vilket 90 miljoner (26 %) är bidrag från USA. Valutan är US dollar.

Dessa 4 länder har mindre än 200 000 invånare enligt Wikipedia. Nej-sägagarna representerar mindre än 5 % av världens befolkning. Apropå behovet att demokratisera FN-beslutsstruktur.
Havanna imagesCA3XREEA

USA inleder sin imperialism med erövrande av Kuba.
Spanien fick släppa Kuba 1898 bara efter några månader av amerikansk inblandning. USA höll Kuba besatt till 1902, då en USA-vänlig president installeras. Med det så kallade Platt-tillägget tvingade USA Kuba 1901 att göra ett tillägg till sin konstitution som medförde att USA fick rätt att militärt ingripa på Kuba ”för att skydda amerikanska liv och amerikansk egendom”. Vidare tilltvingade sig USA mot arrende flottbasen Guántanamo, i sydöstra Kuba, på 100 år. Avtalet kan endast sägas upp önsesidigt. Arrendet har löpt ut och Kuba kräver att det skall upphävas. Det struntar USA i. Guántanamobasen får betecknas som en ren ockupation av kubanskt territorium.USA höll (som vanligt) diktaturen (Kuba i detta fall, unde Battista), till Castro & Co störtade Battista.

Från gästblogginlägg 24/11 förra året av Zoltan Tiroler hämtar jag följande information om blockaden.
”De debattörer som hävdar att Kuba fritt kan göra affärer med andra länder än USA har fel. Det är just för att blockaden drabbar alla länder som (så gott som) alla länder röstar mot blockaden. Och det är därför det i FN:s resolution heter just ”blockad” och inte ”embargo” som USA vill kalla det. USA är världens största ekonomi och har patent på över hälften av världens avancerade läkemedel, diagnosverktyg och utrustning.

USA:s extraterritoriella blockadlagstiftning innebär att de företag i världen
• som vill handla med USA förbjuds att handla med Kuba,
• som vill använda USA-patent förbjuds att handla med Kuba
företag vars varor innehåller något av USA-ursprung förbjuds sälja vidare till Kuba
• vars varor innehåller något av kubanskt ursprung utestängs från USA
• som vill sälja något till Kuba måste avstå från USA:s marknad
• de länder som söker USA-bistånd förbjuds att handla med Kuba

utländska företag som handlar med Kuba riskerar att ställas inför rätta i USA
• utländska banker som hanterar kubanska konton har bötfällts med belopp på hundratals miljoner dollar
• USA försöker också strypa Kuba ekonomiskt genom att landet inte kan få lån från varken Världsbanken eller IMF
• transportkostnaderna är mycket höga, bland annat för att båtar som anlöpt kubansk hamn inte får gå in till hamnar i USA. Det gäller också flyg, inklusive vid nödsituationer.

Om man anser att Internet är USAs egen egendom kanske man också accepterar att Kuba utestängs från tusentals websidor och från alla ekonomiska transaktioner på nätet
• En dansk som importerade och sålde kubanska cigarrer stoppades, då inga pengar kunde föras över till honom
• En engelsk nätresebyrå fick, utan förvarning, sin hemsida nedstängd eftersom de bland annat sålde resor till Kuba
• Spanska hotellkedjan Melia tvingades lägga ner sin verksamhet i USA då de startade hotell på Kuba
• Kanadensiska gruvföretaget Sherrits chefer (samt fruar) får inte ens resa in i USA då företaget har verksamhet i Kuba
• Tidigare 2012 bötfälldes Ericsson för att ha sålt reservdelar från Mexiko till Kuba

Syftet med detta inlägg är inte att behandla utvecklingen på Kuba närmare, men något kan nämnas. Enligt Wikipedia har ”Castros regering har ofta framhållits som ett exempel av latinamerikanska men också västerländska vänsterintellektuella som välordnat med utbyggda sociala rättigheter för landets breda lager, bland annat gratis utbildning och sjukvård. Kritik har dock riktats mot att denna samhällsservice införts och utbyggts på helt odemokratisk väg”. Andra menar att man då bortser från vissa demokratiska förhållanden i Kuba. Wikipedia skriver ”USA inledde sin embargopolitik och försökte fälla Kuba genom ekonomiska sanktioner. Politiken gick ut på att all export till Kuba skulle stoppas, och två år senare, 1962, även all import från Kuba.” Denna embargopolitik kan väl kallas kriminell.

Från Svensk-kubanska föreningens hemsida hämtar jag följande motbild om Kuba:
Det återkommande talet om Fidel Castros död ”grundar sig på lika delar önsketänkande och avsiktlig demonisering. Det verkar också leda till lika stort ointresse för kubansk verklighet som för USA:s ekonomiska och propagandistiska krigföring, utifrån dogmen att USA är en demokrati och därmed berättigad att med all sin makt återföra Kuba till den enda vägen. Och att göra detsamma med allt fler trilskande folk och regeringar på USA:s traditionella ”bakgård” – Latinamerika.

Kuba framstår som ett föredöme på så många områden och hålls högt av folken framför allt i Latinamerika – men också i ett omfattande nät av Kubavänner runt om i världen.

Trots sin relativa fattigdom, vidmakthållen genom USA:s ekonomiska krigföring som kostar Kuba många miljarder dollar årligen – mer än alla exportintäkter – tillhör det lilla öriket de världsledande när det gäller utbildning, hälsovård, livslängd, jämställdhet, social trygghet, ekologiskt jordbruk med mera. Sådant som de flesta människor fäster stor vikt vid.


i Andra om: , ,, , , , , ,

Russia Today 30/10Nyhetsbanken 30/10 SvD 30/10 DN 30/10 Aftonbladet Nyhetsbanken 2012 > Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska