Urholkar massövervakningen Sveriges demokrati?Detta gästblogginlägg mottas tacksamt från min läkarkollega Leif Elinder som är barnläkare i Uppsala med intresse för miljö, mänskliga rättigheter och öppenhet inom forskning. Han har tidigare publicerat inlägg om att leva under drönare, ett och om att döda barn och ”Släpp Guantanamo-fångarna loss – till Sverige”, om bra beslut i Svenska Amnesty, om fängelseförhållanden och mänskliga rättigheter i USA samt ”2013 – ett ödesår för demokrati och mänskliga rättigheter” och 30 mars om ”Vår skuld till Irak” samt om ADHD 27/6. Han har 28/4 tidigare diskuterat situationen på Guantanamo, som USA:s president år 2008 lovade att stänga. I början av denna månad följed en uppdatering om Guantanamo med ett nytt inlägg. Denna gång en viktig artikel om övervakningens inverkan på vårda demokratiska rättigheter – som vanliga massmedia avvisat. Ja, den är ju så mycket bättre än deras vanliga behandling av frågan!
När den amerikanske ”visselblåsaren” Edward Snowden arbetade åt den amerikanska underrättelsetjänsten NSA insåg han att man tillsammans med den brittiska motsvarigheten GCHQ söker övervaka hela världens telefonsamtal och internettrafik.

En annan tjänsteman på NSA, Russ Tice, rapporterar att det inte bara handlar om övervakning terroristmisstänkta. Det är fråga om en massövervakning på vanligt folk, med betoning på freds- och miljöaktivister, affärsmän, diplomater och journalister. Och NSA/GCHQ:s övervakning är bara toppen på ett isberg.
NSA

Huvudparten av övervakningen utförs av privata entreprenörer.Genom samarbeten med olika internetoperatörer har NSA/GCHQ tillförsäkrat sig ”bakdörrar” till krypteringsprogram även för banktransaktioner och sjukhusjournaler. Spioncentralerna, med privata samarbetspartners, har skapat sig tillgång till vanligt folks hotmail- och google-konton, säger Sascha Meinrath, amerikansk expert på dataintrång. Brasiliens president Dilma Rousseff uttryckte för en månad sedan i FN djup besvikelse över USA:s spionverksamhet, som helt underminerat friheten på internet.
Duncan Campbell images

Journalisten Duncan Campbell pekade under en utfrågning i EU-parlamentet nyligen ut Sverige. Under kodnamnet ”Sardine” är Sverige en nyckelpartner i nätspionaget. Genom att utnyttja en ”bakdörrsparagraf” om tekniskt utvecklingsarbete kan FRA få obegränsade möjligheter att samla in och lämna ut rådata till andra länder.
Och hur svarar den svenske statsministern på dessa avslöjanden? Reinfeldt mystifierar genom att säga att vi måste samarbeta med andra ”för att garantera Sveriges frihet och oberoende”. Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, menar att regeringen saknar kontroll över hur uppgifterna används och att det är ”barnsligt” att tro att Reinfeldt skulle ”ställa USA mot väggen” när det gällde avslöjanden om nätspionage. ”Har man bägge händerna i syltburken blir man inte särskilt talför.”
Obama och Renfeldt images
Svenska folket ombeds tänka att den som inte har något att dölja inte behöver bekymra sig. Men detta är lika själviskt som aningslöst. Själviskt, eftersom ingen vet om vänner och anhöriga kan ha kännedom om saker som de inte vill ska bli allmänt kända. Och aningslöst, eftersom ingen kan veta vad som kan hända – vem som helst kan råka komma i vägen för intressen som, om de känner sig hotade, kan komma att utnyttja sin tillgång till information.
Allt detta hotar att sätta demokratin ur spel. Demokrati förutsätter insyn, möjligheten att ställa myndigheter till ansvar, rätten till privatliv samt skydd mot kontroll och utpressning. Genom att göra det möjligt för brittiska och amerikanska myndigheter att få tillgång till information om vanliga människors privata förhållanden, har regeringen Reinfeldt fört svenska folket bakom ljuset.

Man bygger upp ett kontrollsamhälle som skulle ha gjort folket bakom det östtyska Stasi gröna av avund. Och detta för att skydda Sveriges frihet och oberoende. Även för den som vanligtvis inte tycker sig ha något att dölja finns det anledning till oro.

FRA logotyp

Svensk koppling -tillägg från radio P1 20/10 via Leif: under rubriken ”Greenwald bekräftar: Snowden har svenska uppgifter” Där sägs att ”Det finns dokument som beskriver förhållandet mellan amerikanska NSA och den svenska myndigheten.”Glenn Greenwald, journalisten, bloggaren och aktivisten, bekräftar att i det omfattande material som källan Edward Snowden läckt, finns det dokument som visar på en svensk koppling.Tidigare har Greenwald avslöjat hur amerikanska myndigheter i en massiv skala inte enbart kartlägger terrorister eller fientliga stater med hjälp av internet, utan även ägnar sig åt kartläggning av oskyldiga privatpersoner och företag i länder som är USA’s allierade. Tyskland och Brasilien är två länder där amerikansk massövervakning väckt irritation.

Hur, vad, varför och när – Greenwald vill innan publicering inte utveckla Sveriges roll i den amerikanska övervakningen av internet, men han säger att samarbetet mellan länderna är mycket omfattande…

”Vi kommer publicera flera artiklar om Sveriges roll och hur amerikanska NSA har svenska telekommunikationssystem som måltavla för övervakning”, säger Greenwald när Mediernas reporter Terje Carlsson träffar honom på en konferens för grävande journalistik i Rio de Janeiro, Brasilien.

Glenn Greenwald hoppas kunna publicera Snowdens uppgifter om Sverige innan jul, inom 6-8 veckor.


i Andra om: , ,, , , ,
, ,, , , , , ,, , , , ,

DN 13/10 Radio P1InfowarsFolket i Bild om FRA Guardian 6/9 DN 6/9Proletären DN 6/9 II Guardian 23/7 NY Times 7/9 DN:s ledare 28/7Senator Humphreys brev DN 25/7DN 2/7 AB 25/7 SvD 2 25/7 Socialpolitik USA-sanktioner Faderns öppna brev Troy versus Dulles DN 4/7SvD Jan Guillou 14/7Guardian 1/7Edward Snowdens uttalande DN 2/7 Henrik Alexanderssons blogg Blum om Snowden Upprop för Snowden Guardian 9/6 PRISM DN Washington Post SvD 10/6AB 10/6 Expressen 10/6 New YorkerTruthdigger Jonathan Turleys blogg SKP-bloggen SKP-bloggen Motvallsbloggen 5/1 AB 8/6 Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska