Tankar efter Freivalds


Nu har det lugnat sig lite efter Leila Freivalds avgång och saker och ting borde kunna återgå till normala gängor.

Men är det möjligt? Jag tror att fråge-tecknen kring Lars Danielsson sitter alltför fast i folks medvetande för att turbulensen ska lägga sig. En statssekreterare som säger sig vara på jobbet på annandag jul. En statsminister som vägrar att lämna ut uppgifter som kan bekräfta detta med hänvisning till ”- Fara för rikets säkerhet”?

Det är givetvis så att Laila Freivalds avgång kom mycket lämpligt för Göran Persson, men kommer folk att glömma de frågor som rests kring hans närmaste man? Om man inte vill lämna ut uppgifter om hur statsråden kommer och går på dagarna förstår väl de flesta.

Men en statssekreterare?

En i högsta grad ifrågasatt statssekreterare där medierna antyder att han bjudit en kvinnlig kollega på dyra middagar på skattebetalarnas bekostnad, en person vars minnesproblem idag är en riks-angelägenhet?

Det är mycket troligt att Leila Freivalds ville avgå redan innan affären med SD:s hemsida. Kanske allt är ett verk av några spindoctors brainstorming som utmynnade i att Leila Freivalds tog på sig rollen som syndabock för att lugna ner drevet mot regeringen, Lars Danielsson och därmed även statsministern..

För visar det sig att Danielssons inte var på jobbet på söndagen och att det dessutom visar sig att middagarna inkluderat en viss dam alldeles för ofta, var står vi då?

Jo då står vi inför en borgerlig regering. Eller är dessa tankar alltför konspira-toriska?