Sparkad kommunalpolitiker bloggar


Björn Hammarbäck, tvingades bort från posten som kommunal-råd i Fagersta kommun efter att ha uttalat sig om invandrare på ett sätt som upprörde många av hans partikamrater. (s)

Själv hävdar han att han avgick på grund av att han och hans familj hotades.

Läs på SvT:s hemsida om saken!

Hur det EGENTLIGEN förhåller sig är svårt att veta, men nu har han i alla fall startat en blogg som finns på: http://www.invandring.se/ där han fortsätter att ”informera” om sina åsikter.

Dessutom har han startat ett ”politiskt parti” och ingressen på ”partiprogrammet” lyder:

”Det som främst kännetecknar detta principprogram är, vårt varma och starkt nationella sinnelag. I Fritt VägVal är vi stolta över Sverige; vi älskar vårt fädernesland och vi känner en historisk förpliktelse att värna om detta land, dess folk och det svenska arvet.”

På det sättet går det vidare och trots att jag nu har läst det tre gånger så släpper inte intrycket av förvirring.

Lydelsen påminner om Nationaldemokraters, Sverigedemokraters och diverse andra -ismers förespråkare. Partier som lyckligtvis inte har plats i vår riksdag.

I bloggen säger han att parti-programmet är från februari 2005 OCH februari 2004.
Förvirrat..

Hur det kommer sig att socialdemokrater ofta utgör rekryteringsbas till främlings-fientliga strömningar vet jag inte.

Kanske något som sossarna bör svara på?