Snusmutan sprider sig


Massmedia och även jag rapporterade häromdagen om hur EU-kommissionären Dalli avgått, sannolikt till följd av mullvadsarbete från tobaksindustrin då Dalli framlagt vetenskapligt väl underbyggda förslag på skärpta EU-direktiv inom tobaksindustrin. Min primära källa var ett nyhetsbrev från European Public Health Alliance (EPHA), som är en europeisk non-profit organisation i Belgien. 18/10 rapporterade EPHA att inbrott skedde någon gång tidigt i morse på ett antal kontor som tillhör organisationer som arbetar för ökad tobakskontroll vilket föranledde ett nytt inlägg som avslutades Vi vet inte vem/vilka som utfört detta proffsjobb och på vems uppdrag det eventuellt har skett. Men visst är det ”en händelse som ser ut som en tanke”!

Ärendet rullar på. DN skriver 21/10 ”Snushärvan decenniets största skandal” medan SvD 19/10 rapporterar ”Snusmutan var halv miljard”. Aftonbladets reporter har intervjuat EU-kommissionären Johan Dalli på Malta, som säger att han funderar på att stämma EU. ” Det finns inga bevis mot mig”. En anmälan gjordes i maj av svenska snustillverkaren Swedish Match till EU:s myndighet mot mutor och bedrägerier, OLAF, då en landsman och tidigare valarbetare, Zammit, åt Dalli, erbjudit att Swedish Match att betala 60 miljoner euro, motsvarande 513 miljoner kronorför att få ett mer snusvänligt tobaksdirektiv. 16/10 ”kallade EU-kommissionens ordförande Barroso Dalli till sitt kontor, läste ur första sidan av rapporten från OLAF utan att visa den för mig, och sa att jag bör avgå”, enligt Dalli

Dalli medger att Zammit långt tidigare har ordnat möten mellan honom och snuslobbyn, men menar att det är snusföretagen som har försökt muta honom. Han hänvisar till ett mejl han fått av Zammit där snuslobbyister velat betala för att träffa Dalli. Dalli pekar även på att tre antitobakorganisationer i Bryssel drabbades av inbrott på sina kontor samma dag som han avgick (se mitt tidigare blogginlägg).

”Jag har varit i politiken i många år. Om tobaksindustrin tror att de får ett slut på snusfrågan genom att få ut mig ur kommissionen, skulle de lika gärna försöka ge sig på antitobaklobbyn”, säger Dalli finurligt.

Patrik Hildingsson, informationschef på Swedish Match, säger att företaget aldrig träffat Dalli personligen, men att Zammit sökt dem flera gånger och hävdat att han pratar för Dalli. Allt detta har vi lämnat till OLAF, som har nu lämnat över sin rapport till maltesiska myndigheter som ska utreda brottsanklagelserna.

Dalli riktar också hård kritik mot OLAF och dess generaldirektör Giovanni Kessler, för att ha byggt sin rapport på antaganden. Lagförslaget om tobaken, som skulle behandla skärpningar av villkoren för att tillverka och sälja cigaretter, snus och röktobak skulle ha presenterats i december, men kan förhalas tills en ny hälsokommissionär tillsätts i Bryssel. Dalli tror inte att det kommer att tas upp alls.

På EPHA:s hemsida kan man finna ett tidigare uttalande av EPHA och andra organisationer där man uttrycker vår oro över vilseledande och felaktig pressinformation från föreningen av tobakåterförsäljare som återgetts i många flera medier runt om i Europa. Informationen är en del av den vanliga propagandan från tobaksindustrin för att underminera EU-kommissionens ansträngningar för att hindra ungdomar att börja röka. De alarmerande och känsloladdade påståendena är helt felaktiga.

Man påpekar att det inte finns några bevis för att varningsbilder på vanliga förpackningar ökar olaglig handel med tobaksvaror. Tvärtom är rökare känsliga för pris och tillgänglighet. Det verkar finnas en medveten underlåtenhet från tobaksindustrin att ta fasta på de enda beprövade åtgärder som inte påverkar olaglig handel är lagstiftningsåtgärder för att kontrollera försörjningskedjan, liksom ökat internationellt samarbete.
EPHA och allierade menar också att 85.000 svar mot skärpt lagstiftning som tobaksindustrin samlat in till stor del var resultatet av en ”rent-a-mobb” taktik från tobaksindustrin och dess allierade att försena och undergräva lagstiftningsprocessen för starkare tobaksreglering i Europa.

Vi saknar alla fakta i frågan, vet inte vem/vilka som utfört proffsjobb med inbrott och på vems uppdrag det eventuellt har skett.
Men visst är det ”en händelse som ser ut som en tanke” att Dalli avsätts och att inbrott sker då ett förslag som skulle försvåra tobaksindustrins möjligheter att tjäna pengar på att förstöra människors hälsa !

intressant.se, , , , , , ,, , , , , , , , , , ,

EPHA:s pressmeddelande 18/10 EPHA:s pressmeddelande 16/10 Dagens Arena 26/10 DN2SvD2 Ab2 DN 16/10 SvD 16/10 Expressen 16/10 AB 16/10 SvT 16/10SR 1610