Semantikfascismen och Moderaterna


Svenskt Näringsliv driver en kampanj under namnet ”Sjukfrånvaron – det största hotet mot välfärden” och nu hänger givetvis moderaterna på.

Ekot: ”Per Westerberg säger att det inte ska löna sig att vara sjuk.”

Hur det skulle kunna löna sig att vara sjuk nämner han givetvis inte något om.

Alla som vet hur många procent man får i ersättning av För-säkringskassan torde lyfta på ögonbrynen inför ett sådant påstående.

Men fortsättningen är minst lika intressant eftersom den uppvisar något som jag skulle vilja kalla semantikfascism.

Ekot: ”Moderaterna driver arbetslinjen. – Det här gör det något lönsammare att arbeta än att vara sjuk. Det tror jag är en bra moral för arbetslinjen, säger Westerberg.”

Man introducerar ordet ”arbets-linjen” för att förklara varför kroniskt sjuka inte ska få mer än 60% av lönen i sjukersättning. En person, döende i cancer, ska inte kunna tjäna på att vara sjuk…

Precis som han/hon skulle kunna göra det idag med den låga ersättningsnivå vi har nu.

Ekot: ”Socialminister Berit Andnor tycker dock att moderaternas förslag till sänkta ersättnings-nivåer är upprörande och att nivåerna hamnar så lågt som 60 procent genom att sjuker-sättningen ska beräknas på lönen två år bakåt.”

Förslaget som moderaterna för fram slår givetvis extra hårt mot de sämst ställda.

Höginkomsttagarna, där (m) rekryterar sina väljare, har råd att skaffa kompletterande försäkringar så att de får 100% av sin lön i händelse de blir sjuka.

Moderaterna är givetvis fullt medvetna om att detta förslag är djup orättvist mot låginkomsttagarna och hittar därför på ett nytt begrepp som de kallar ”arbetslinjen”.

Det är semantikfascism på samma sätt som när man döper om en städerska till miljötekniker.

Men taktiken kan kanske fungerar..?

Skulle moderaterna säga vad de egentligen vill åstadkomma så skulle de försvinna från Sveriges Riksdag 2006.

Läs/lyssna på Ekots inslag!