Segregation och utanförskap värre


Socialstyrelsen har idag sänt ut ett pressmeddelande som handlar om en ökad segregation mellan de med arbete och de som står utanför arbetsmarknaden.

Rapporten beskriver en situation där fler synliga invandrare har det sämre än osynliga. Med synliga avses invandrare med t.ex. annan hudfärg än den traditionella blekrosa variant merparten av oss nordbor har.

SoS: Majoriteten av Sveriges befolkning har fått det bättre efter 1990-talets lågkonjunktur. Samtidigt står fler utanför såväl arbetsmarknaden som socialförsäkringsskyddet jämfört med 1990. Många av dem är utrikesfödda. Den etniska segregationen har ökat i storstadsregionerna.

När Dagens Nyheter rapporterar om denna utredning så väljer man naturligtvis rubriken ”Fler Fattiga i Sverige!” och konstigt vore det väl annars med ett halvår kvar till valet. Nu ska här tas alla chanser att chikanera den sittande regeringen.

Men man ska absolut inte bortse från vilka som suttit i regeringsmakten under de år rapporten avser. För visst är det den socialdemokratiska regeringen som hade kunnat göra mer. Så berättar Socialstyrelsen bland annat:

SoS: Unga vuxna står inför fler svårigheter än deras föregångare. Ökad arbetslöshet och längre studietider har ökat risken för fattigdom för den här gruppen. Dessutom har antalet ungdomar som inte har någon känd sysselsättning ökat under den senaste tioårsperioden. Det handlar om ungdomar som varken arbetar, studerar eller söker arbeta.

Just skrivningen med ”känd sysselsättning” finner jag extra oroande. Om de försörjer sig på ett för myndigheterna okänt sätt så låter det i mina öron som – ett icke önskvärt sätt.

SoS: Barn som växer upp i familjer med långvarigt socialbidrag löper stor risk för ogynnsam utveckling, till exempel tidig död, låg utbildning, placering i dygnsvård och tonårsföräldraskap.

Det är ingen nyhet att den kategorin är extra utsatt. Så har det alltid varit. Det som är otäckt är att den gruppen av barn ökar dramatiskt samtidigt som problemen förstärks av segregerat boende i storstäderna där de flesta problemfamiljer samlas.

Jag smäller glatt Persson på fingrarna med en bred och tung gammal skollinjal. Men den som inbillar sig att sakernas tillstånd skulle bli bättre med högeralliansen vid makten misstar sig å det grövsta. Högeralliansen har utlovat stora nedskärningar i välfärden och som vanligt blir de värst utsatta de som får bära den extra bördan.

Göran Persson och hans regering måste sättas under press för att verkligen agera för att motverka dessa problem. En sådan press kommer aldrig att komma från höger…

[ Socialstyrelsens pressmeddelande ]

[ Hela undersökningen som PDF ]

Andra bloggar om: , , , ,

[tags]socialstyrelsen, segregation, utanförskap, fattigdom, arbetslöshet[/tags]