Riksdagen planerar lagbrott


Enligt grundlagen så är det riksdagen som är den lagstiftande makten i Sverige idag.

Men enligt EU:s kommande konstitution så överförs en del av rätten att stifta lagar till EU. Det gäller bland annat straffrätten.

Det betyder att EU t.ex. kan stifta en lag som går tvärt emot den rättsuppfattning som finns i Sverige.

T.ex. kan man reducera straff-satserna för narkotikabrott eller, även om det inte är speciellt troligt, ta bort straffen helt.

Att det finns en hel del knarkliberaler i Europa är känt, och i vissa länder är cannabis redan avkriminaliserat.


Riksdagen tänker, enligt aktuell planering, bryta mot vår grundlag och genomföra en grundlagsändring utan att ha ett mellanliggande val.

Enligt min uppfattning är det ett mycket allvarligt brott mot konstitutionen.