Pyttemjuk åkte på däng!


Nu berättar IDG att Micro$oft ((En allmänt vedertagen stavning av företagets namn)) får böta 4,6 miljarder kronor för att de utnyttjat sin dominerande ställning. Det var CNN som var först med nyheten.


DN:
”EU-kommissionen gjorde rätt som bötfällde Microsoft för att utnyttja sin dominerande ställning på marknaden för operativsystem. Det slår första instansen i EU:s domstol i Luxemburg fast…

…Nu ger de 13 domarna i EU-domstolens första instans i stora delar EU-kommissionen rätt när den bötfällde Microsoft att betala nästan 500 miljoner euro i böter 2004. Därefter har dessutom Microsoft pålagts att betala ytterligare 200 miljoner euro i böter för att EU-kommissionen inte ansåg att de levt upp till de krav som ställdes 2004.”

Det är lite intressant även ur ett annat mer realpolitiskt perspektiv. Det är många som hyllar den amerikanska modellen som ett föredöme för ekonomi, samtidigt så ger Microsoft intrycket att vara den värsta karikatyren på den slitna och värdeladdade termen – Monopolkapitalister. Bara genom att använda ordet utsätter man sig för risken för att bli påhoppad.

Men det är precis det som det handlar om. Microsoft försöker mjölka varenda cent (öre) ur användarna och vill dessutom tvinga in dem i ett system som är låst och ickekompatibelt med andra. I praktiken betyder det att jag personligen inte kan köra Linux helt och fullt, en del av de program jag använder dagligen finns inte i Linuxversioner, och den dagen det skulle vara på gång kan man räkna med att M$ köper upp programmet, och – lägger ner det.

Så har de agerat tidigare och så kommer de att göra igen.

Jag vet inte hur mycket de tar i butik för Vista idag, inte heller för nya Office. Men jag vet så pass att jag aldrig skulle försätta mig i beroende-
ställning igen till M$. Gates må skänka en massa miljoner till olika fattiga, men först efter att han gjort ett seriöst försök att göra alla sina kunder fattiga. Den sortens moral finner jag märklig.

Källor: DN SvD IDG DN2

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

[tags]Microsoft, Micro$oft, Pyttemjuk, Monopol, Monopolkapitalism, USA, Handelshinder, EU, Bill Gates, Internet, Politik, Lunux[/tags]