ProMemorian om bloggare och media


Idag skriver Jonas Morian om bloggare, ett ämne som engagerar alla som bloggar..

Jonas: ”I Dagens Nyheters ekonomibilaga skriver i dag Nils Öhman att vi som bloggar ofta anklagar medierna för att inte ha ”renlärigt utformade bloggar”, samtidigt som traditionella journalister ofta har varit direkt nedlåtande mot bloggare.”

Artikeln har givetvis rätt i slutsatsen att media har något att lära, samtidigt vore det en ödesdiger utveckling om tidningar slutade att redovisa bakgrund i artiklar där fakta och historia behöver lyftas fram.

Bloggar kan, i bästa fall, fungera som aktiva mediekritiker och många är de

bloggar som också kritiserar mediernas ytlighet.

Följ Jonas länkar! Ämnet engagerar!

Jonas postning!