Persson satsar på flygplan – inte vaccinfabrik


Strax före sommaren så drog regeringen i nödbromsen för det nya förarlösa flygplanet Neuron. I alla fall var det vad de ville att vi skulle tro..


Neuron

Skälet var givet, ett flygplan som vi under inga omständigheter ska ha i Sverige är svårt att låta skattebetalarna finansiera. Eller har jag fel?

Rykten gör nämligen gällande att Göran Persson ska se till att det fattas ett beslut om att skjuta till 750 miljoner till projektet trots det tidigare stoppet. Han lär ha lovat Saab dessa pengar i samband med att projektet stoppades för att inte folkopinionen skulle reagera.

Samtidigt så kommer dagligen rapporter om att fågelinfluensan H5N1 tar sig allt närmare Sverige och Europa. Man har från regeringens sida skjutit till 100 miljoner för att bland annat skaffa fram medicinen Tamiflu, en medicin som inte botar sjukdomen utan i bästa fall bromsar den. Men inköpen av Tamiflu är i första hand avsedd att täcka de behov som viktiga samhällsfunktioner har av skydd. Som viktig samhällsfunktion ses givetvis regering och riksdag.

Sverige har tidigare haft möjlighet att framställa vaccin i stor skala. Kapaciteten har varit tillräcklig för att kunna framställa vaccin till hela befolkningen. Dessa möjligheter saknas idag.

Men regeringens ansvar i frågan är självklart. I stället för att satsa 750 miljoner kronor på ett flygplan som vi inte ska ha så bör man satsa dessa pengar för att bygga upp en industriell kapacitet för vaccinframställning. Även forskningen kring influensavirus bör få ett större tillskott. Att se till att landet har en spetskompetens inom området kostar mindre än 100 miljoner kronor per år.


Men vi är friska..

Idag vet vi inte om H5N1 kommer att mutera och bli ett luftburet virus. De flesta forskare som uttalat sig, inklusive WHO, anser att det kommer att ske. Även om vi klarar oss från en pandemi när det gäller denna variant, så kommer vi inom överskådlig framtid drabbas av något annat liknande. SARS var ju en variant som man lyckades stoppa.

Regeringens måste bygga ut kapacitet för virusframställning och sjukvård, och inte bygga flygplan vi inte ska ha.