Är Orwell:s samhälle på väg?


Att England redan har lagar som tvingar mobiltelefonföretagen att spara sina transaktionsloggar är väl känt. När det gäller England så har de ju praktiska erfarenheter av terrorism, och har eventuellt fler terrordåd att vänta i framtiden.

När det gäller antiterrorlagar finns det mycket som talar för att EU följer England i spåren, och vi väntar väl i nuläget på en förändring och anpassning till EU om jag förstått Bodström rätt. Mobiltelefonoperatörerna ska tillhandahålla loggarna gratis till polisen. En lagändring är också på väg när det gäller hur svårt ett brott måste vara för att man ska bli utlämnad till USA. Idag är det två år men det sänks till ett år enligt förslaget.

Ekot: ”En kontroversiell lag om obligatoriska id-kort för alla invånare i Storbritannien kommer, likaså en ny nationell polisstyrka som ska bekämpa organiserad brottslighet, en brittisk motsvarighet till amerikanska FBI..

Läs vad ekot skriver!

Ytterligare skärpta terroristlagar aviserades också, men exakt hur de kommer att utformas blir klart först i vår. De kommer att bli djupt kontroversiella och väcka en ny debatt om balansgången mellan terroristbekämpning och medborgerliga rättigheter.”

Att USA snart kräver att alla som reser in i landet har pass med biometrisk information vet vi ju sedan ett tag. Den här legitimationen som kommer att införas i England är säkerligen av samma sort.

Då kan vi antagligen förvänta oss samma sak i Sverige inom ett antal år. En förfalskningssäker legitimation med t.ex. en bild av ögats iris, eller något annat av samma dignitet. Som man dessutom blir skyldig att alltid bära med sig..

Är det ett pris vi medborgare får betala för globaliseringen?