Ordfrontsdebatten dras en gång till, nu i Flamman


Att Johannes Wahlström har rätt i sak i sin artikel om hur ”Israels regim styr svenska medier” har jag visat på förut, bland annat genom Herman Lindkvists artikel.

Nu kommer också en artikel i Flamman skriven av Hans Öhrn som ytterligare visar på det fenomen som diverse Likudbloggare skrek sig hesa om för ett tag sedan. Wahlström var en stor antisemit och lögnare hävdade de då. Ivrigt anförda av lobbyisten Dmitri Vasserman..

Flamman: ”Wahlström ville med sin artikel lyfta fram den kampanj mot medierna som bedrivs av proisraeliska kretsar, säger Stefan Hjertén, Västasienskribent på TT. Enligt Hjertén finns det en organiserad kampanj från israeliska utrikesdepartementet på det sätt som beskrivs i Ordfrontsartikeln. Han betonar att det rör sig om en helt legitim men samordnad lobbykampanj, märkbar även i Sverige. – Varje gång vi inte beskriver palestinier som terrorister hör folk av sig. Enligt TT:s redaktionschef Mats Johansson har nyhetsbyrån också nödgats göra viss

research om lobbyisternas ibland samordnade försök att påverka TT:s Västasienrapportering.”

Intressant och läsvärd, finns på nätet.

[ Artikeln i Flamman ]