Öppna alla vårdplatser nu! Samling idag kl. 17.30!


Upprop: Tisdagen den 14 mars 17.30 samlades vårdarbetare och vårdtagare till en första manifestation utanför Landstingshuset i Stockholm.
Anledningen är de 600 stängda vårdplatserna inom Stockholms Läns Landsting, att personal som arbetar inom vård och omsorg flyr vården, att nedskärningarna fortsätter, att patienter kommer i kläm och pengarna går till dyra sjukhus och konsultarvoden istället för till vården.
Samtidigt som finanslandstingsrådet Irene Svenonius i en intervju i Dagens Nyheter påstår att vi inte har någon vårdkris konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) stora brister i den svenska sjukvården i sin tillsynsrapport för 2016.
Bland de iakttagelser som IVO gör hittar man konstaterande om hur överbeläggningar och utlokalisering är en patientsäkerhetsrisk, hur tillgängligheten till akutsjukvård behöver öka, hur det sker felaktiga bedömningar och prioriteringar på larmcentraler och i ambulanssjukvården och hur brister i personalkontinuitet gör vården osäker för patienten.

Öppna alla vårdplatser
Tidpunkten och platsen för manifestationen är vald mot bakgrund av landstingsfullmäktiges möten som under våren och sommaren hålls 14 mars,
Den 9 maj och 13-14 juni samlas vi för nya manifestationer i samband med landstingsfullmäktiges möten.
Kontakta oss genom att skicka ett meddelande här eller på vardenvittnar@gmail.com
Vittna om vården via formuläret nedan. Vittnesmålen läses upp i samband med manifestationerna och delas här, självklart anonymt om du inte uttryckligen önskar annat.
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScjJ7KPCdMSfS440…/viewform…

Nätverket Öppna alla vårdplatser nu och andra nätverk mot krisen i vården arrangerar den 9 maj sin månatliga manifestation utanför Landstingshuset, Hantverkargatan 45, kl 17.30-19.00

Här är en länk https://www.facebook.com/vardenvittnar/?fref=ts

Bakgrund:
Vi är vårdarbetare och vårdtagare som har tröttnat på hur vården fungerar. Nu går vi till politikerna och protesterar! 600 vårdplatser i Stockholm är stängda på grund av personalbrist. Personal som arbetar inom vård och omsorg flyr vården, nedskärningarna fortsätter, patienterna kommer i kläm och pengarna går till dyra sjukhus och konsultarvoden.
Öppna alla vårdplatser 170508
Tisdag 14 mars har landstinget fullmäktigemöte. Kom och vittna om hur du har det, eller vad du upplevt i vården! Fick du eller din anhörig vänta länge på akuten? Hann du inte ta en paus på jobbet? Ställdes operationen in pga personalbrist? Måste du ofta jobba över? Är du frustrerad över att inte hitta en vårdplats till din patient? Förra månaden kom politikerna ut och talade med oss. Gör din röst hörd, kom på demonstrationen och vittna!

Öppna alla vårdplatser! Vi klarar inte en sommar till! Ge konsultlönerna till vården!

Om du inte kan komma den 9:e, ge ett vittnesmål om din upplevelse i vården här i eventet och på alla dina sociala medier under hashtagen #vårdenvittnar.

Du kan också vittna här i eventet, vill du vara anonym skriv det så publicerar vi inte ditt namn.

Vi demonstrerar utanför Landstingshuset i Stockholm (Hantverkargatan 45) vid varje landstingsfullmäktige, 14 mars, 9 maj och 13-14 juni.

Medarrangörer:
Allt åt Alla Stockholm
Demos Stockholm
En annan vård är möjlig- 4sept
Socialistiska Läkare
Rött Forum
Gemensam välfärd

Fler kommer att tillkomma! Vill din organisation stå med? Kontakta oss.

Tidskriften Clarte nr 1 2017 har flera mycket intressanta artiklar om vården. (www.clarte.nu).
Läs exempelvis Martin Anderssons artikel ”Vårdarbetarna i spetsen” Han skriver ”Nio av tio sjuksköterskor, undersköterskor eller vårdbiträden är kvinnor. Som kollektiv är de starka på arbetsmarknaden men svaga på arbetsplatsen. Från den positionen har de utvecklat särskilda stridsmetoder. Idag leder de klasskampen i Sverige
Clarte 2017-1Clarte nr 1 2017

Ytterligare bakgrund.


Landstingets ekonomi är en viktig faktor i sammanhanget. Jag tar mig friheten att vinkla perspektivet mot korruption och skattefiffel.

Dagens Nyheter skriver 15/11 2016 ”Nya Karolinska Solna har beskrivits som världens dyraste sjukhus”.DN
Samtidigt blir antalet sängplatser färre än tidigare, medan befolkningen och möjligheten att behandla sjukdomar ökar.

Mikael Nyberg skriver Sjukhuset skulle inte kosta ett öre mer än 14,5 miljarder kronor. Den verkliga byggkostnaden blir minst 29 miljarder, det vill säga det dubbla. Mikael Nyberg

I boken ”Sjukt hus” skriver Henrik Ennart och Fredrik Mellgren

”I Hamburg finns två nya högspecialiserade sjukhus, högt rankade i världen, som vart och ett har kostat en tiondel av Nya Karolinska men har lika många vårdplatser. Nya Karolinska-projektet har nämligen skräddarsytts av multinationella finansföretag som i en ständig jakt på större vinster siktat in sig på de miljarder skattekronor som enligt OECD behöver investeras i hela världens sjukvård de kommande åren.”


sjukt-hus

Jag tänker nu fokusera på en tidigare, viktig aspekt på sjukhuset, på frågan om korruption i Sverige.

Uppdrag granskning 26/11 2014 handlade om ”Nya Karolinska – avancerad skatteplanering i Luxemburg.” Nya Karolinska. Flaggskeppet inom svensk sjukvård. Och ett av Sveriges dyraste och mest prestigefyllda projekt.

Men Uppdrag granskning kan nu avslöja att stora summor i den skattefinansierade affären ska slussas till skatteparadiset Luxemburg.”

”Några månader efter att SHP, ägt av Skanska och Innisfree, 2010 fick kontraktet på Nya Karolinska – värt minst 52 miljarder kronor – gav Innisfree den multinationella revisions- och konsultbyrån Price Waterhouse Coopers (PWC) i uppdrag att sy ihop ett avancerat skatteupplägg i Luxemburg.

Till skandalen hör att Skanska fick uppdraget utan konkurrens av andra bolag. Det finns all anledning att misstänka kartellverksamhet eller liknande.
* Vidare blir det färre platser på Nya Karolinska än på nuvarande, trots att nedskärningen av vårdplatser redan skördar offer.
* Vidare talar mycket för att man skulle kunnat rusta upp nuvarande Karolinska för en kostnad på kanske 10-20 % av byggkostnaden för det planerade, mindre sjukhuset.

Den stora nyheten i radioekot 6/11 2011 var avslöjandet att stora bolag runtom i världen, bland andra IKEA och riskkapitalbolaget Nordic Capital, Pepsi Cola och FedEx via avancerad skatteplanering i Luxemburg kunnat undandra flera miljarder i skatt. Nya Karolinska är ett av bolagen.
Finanskapitalist indedcccvx_1

International Consortium of Investigative Journalists (ICII) har i samarbete med mer än 80 journalister från 26 länder analyserat 500 hemliga dokument på 28 000 sidor. ICIJ har tidigare publicerat liknande rapporter. Likaså har avancerad skatteflykt rapporterats förra hösten av Dokument utifrån (se nedan). ICIJ är en organisation av grävande journalister i mer än 65 länder.

* Motsvarande 1 500 miljarder kronor hade undandragits i skatt från bara en revisionsbyrå i Luxemburg. Enligt SR Nyheter undandras 9000 miljarder kronor från skatt i EU. Samtidigt ökar barnfattigdomen i EU.
* EU:s nuvarande chef Juncker var tidigare premiärminister i Luxemburg. Tror någon att han inte kände till det viktigaste av detta?
* Det skandalösa är att nästan inget skett för att hindra detta.

Men Croneman skriver i DN 1/10 2016 ”Ju mer vi vet om storföretagens fiffel, desto mer uppgivna blir vi.” Som sagt, vi lever i ett klassamhälle och staten är i sista hand en garant för de bestående orättvisorna. Naturligtvis går det tekniskt att snabbt täppa till olika luckor – om man vill. Till saken är att det är en spiral nedåt då det gäller bolagsskatter, vilket tydligt framkom i programmet. Och i Sverige har socialdemokraterna svängt från att vilja ta bort alliansens ganska färska sänkning av bolagsskatterna till att acceptera den. Under hänvisning till att Finland och Danmark sänkt sin bolagsskatt. De är de vanliga arbetande som får betala detta, liksom de arbetslösa som lägre ersättning. Klassklyftorna vidgas, som all statistik visar. Vill vi ha det så? I slutändan

Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

Enligt gemensamma beräkningar av Världsbanken, WHO, UNDP, UNESCO m.fl. 1998 skulle man med en satsning på ytterligare 80 miljarder US Dollar årligen, dvs. 800 miljarder totalt, under 10 år kunna ge alla jordens invånare basal sjukvård, basal utbildning, bra vattenförsörjning och bra sanitära förhållanden (Implementing the 20/20 Initiative: Achieving Universal Access to Basic Social Services, 1998). (www.unicef.org/ceecis/pub_implement2020_en.pdf). Toussaint & Millet nämner i sin utmärkta bok ”Debt the IMF and the World Bank” att dessa 800 miljarder US Dollar motsvarar 20 % av tillgångarna på 4 400 US Dollar för de 1 125 dollarmiljardärerna år 2007 enligt Forbes Magazine, mars 2008. En engångsskatt på 20 % för dollarmiljardärerna skulle varit tillräckligt! Som framgår ovan har tillgångarna ökat särskilt mycket för de allra rikaste i världen, vilket medför att %-talet idag blir mindre än 20 %.

intressant.se, , , , , , , , , , , , , , ,