Obamas drönarkrig ökar rekryteringen till IS: 4 f.d. drönaroperatörer-whistleblowers

I Guardian berättade 18/11 2015 att 4 f.d. drönaroperatörer med 20 års total erfarenhet ”Obama’s drone war a ’recruitment tool’ for Isis”. Flera tusen oskyldiga har dödats till följd av den kraftigt ökade användningen av drönare under Obama, som själv aktivt fattar beslut om dess användning. Detta är välkänt, och frågan är om detta inte också är en terroristverksamhet? Hur som helst är det säkert en faktor som underlättar rekryteringen till ISIS och al-Qaida.

Dessa fyra f.d. flygvapenanställda har skrivit till Obamas administration och argumenterar för att man ändrar den militära taktiken som enligt dem väckt hat och medfört terrorism, stärkt ISIS och blivit ett fundamentalt rekryteringsverktyg av samma slag som Guantànamo.

I brevet till Obama, finansminister Ashton Carter och CIA-chefen John Brennan kopplar de fyras gäng detta direkt till terroristdådet i Paris i fredags.
De fyra har erfarenhet av drönaroperationer över Afghanistan, Irak och andra konfliktzoner och de utgör den största gruppen av visselblåsare som arbetat med drönare. Under Obamas tid har antalet drönaroperationer ökat kraftigt och Pentagon planerar att de ska öka med 50 % till år 2019.
John Brennan untitled
Enligt hemligstämplade dokument som läkt ut till Intercept är uppemot 90 % av dödsfallen vid drönarattacker oavsiktliga, men den rapporterade andelen blir lägre då man rubricerar okända offer som “enemies killed in action”.

En av de mest uppmärksammade misstagen var då USA:s regering i oktober 2011 dödade den 16-årige amerikanske medborgaren Abdulrahman al-Awlaki, som till Anwar al-Awlaki, en al-Qaida ledare som också var amerikansk medborgare och som dödades två veckor dessförinnan.
untitled (111)
Brevet undertecknades av Cian Westmoreland, Michael Haas, Brandon Bryant and Stephen Lewis.

Tillägg 1: 25/4 april skrev Marcello Ferrada de Noli, Marita Troye-Blomberg från SWEDHR och jag en artikel som publicerats både där (http://swedhr.org/the-drone-killings-of-civilians/) och på (Newsvoice http://newsvoice.se/2015/04/25/an-updated-estimation-of-civil-casualties-killed-by-drone-strikes-an-injury-epidemiology-human-rights-report/) där vi gjorde en seriös beräkning av antalet civila som dödats eller skadats av drönare. Vi kunde belägga en sannolik underrapportering och att andelen dödade av andelen skadade var mycket hög. Där finns också en mer aktuell referenslista.
Swedish_Doctors_for_Human_Rights
Tillägg 2: 1 oktober 2013 skrev jag i inlägget ”Global protestvecka mot drönare” något som fortfarande nog är aktuellt: Det finns andra viktigare aspekter på drönare. Svenska Dagbladet skrev 17/2 ”Drönare big business i USA. Om tre år kan det amerikanska luftrummet krylla av förarlösa flygfarkoster. Från förespråkarna talas det om en potentiell guldgruva för flyg- och försvarsindustrin och en stor jobbskapare. Motståndarna befarar det ultimata övervakningssamhället.” Vill nämna om att vi tidigare blogginlägg tämligen detaljerat om kritiken från jurister i USA om inskränkningen av demokratin i USA och påminna om att USA via det stora spion- och övervakningssystemet Echelon scannar av e-mail och bloggar – 3 miljarder/dygn enligt en uppgift- efter ”olämpliga termer”. (Vem tror att denna blogg klarat sig).

Chefredaktör Wolodarski skrev i DN före presidentvalet i USA att ”Obama är rätt man för USA och för världen”.
Vad tycker du?


i Andra om: , ,, , , , , , , , ,

Guardian 18/11 Hemlighetsstämplade drönardokument