MUST, Spionen och Estonia


Att passagerarfärjan Estonia transporterat hemlig militär utrustning från öst till Sverige är väl känt. Exakt VAD som smugglades är förstås höljt i dunkel.

Så här skriver Dagens Nyheter:

DN: ”Estonia” transporterade krigsmateriel. Det svenska försvaret transporterade inte några vapen på ”Estonia” samma natt som fartyget gick under.

Det är hovrättspresidenten Johan Hirschfeldts entydiga slutsats i en utredning som han lämnade till försvarsminister Leni Björklund på fredagen…

…Exakt vad det var som försvaret tog in ombord på ”Estonia” vid två tillfällen i september 1994 vill Hirschfeldt inte svara på, det är en sekretessbelagd uppgift, eller med andra ord hemligt.

”- Jag har informerat försvarsministern om exakt vad det var för utrustning,” säger Hirschfeldt.

Läs artikeln i DN!

Läser man fler tidningar, t.ex. Ystads Allehanda så får man en lite annorlunda bild av vad som timat.

YA: Claes-Ebbe Alwén, som tidigare utpekats som svensk spion i Ryssland, har åter hamnat i blickpunkten…

”-Det stämmer att min medarbetare i Exico hade ett personligt intyg från ISP…

…Vi hade intyg från både ISP och FMV, alltså Försvarets materielverk, som underlättade våra kontakter med de ryska myndigheterna,” säger Claes-Ebbe Alwén.


(Alwén)

YA:s nättidning har tidigare berättat att MUST (Militära underrättelse-tjänsten) och FMV 1991 gav Exico det första uppdraget: Att ordna kontakter så att Sverige fick tillgång till radarsystemet som finns i nosen på ryska jaktplan av typen Su-27. Därefter följde leveranser av laserradar, hjälmsikten och kommunikationssystem till svenska försvaret.

Läs Ystads Allehanda!

Att det var just SU-27s nosradar, laserradar, hjälmsikten och kommunikationssystem som smugglades på Estonia vet jag förstås inte säkert. Men nog finns det en hel del som talar för just det. Bland annat tidpunkten..

Fortsättning följer…