MUST, Spionen och Estonia III


En person som fått alldeles för mycket uppmärksamhet när det gäller Estonia är Jutta Rabe som gjort sitt bästa för att tjäna pengar på Estoniaolyckan.

Hon har skrivit en bok och dessutom gjort den omstridda filmen Baltic Storm.

Personligen har jag ingen tilltro till hennes fantasterier som hon presenterat på olika sätt i flera sammanhang.

Så här säger hon i en intervju:

“- Pressen i Sverige är enligt min uppfattning centralstyrd. Jag tror inte att Sverige har vad man menar med en fri press. När det gäller alldagliga frågor, är pressen säkert fri. Men så snart det gäller frågor som har betydelse för den politiska meningsbildningen och den politiska viljeinriktningen finns inte längre någon sådan frihet.”

Att svenska medier undviker att berätta olika saker för folket är dock ett känt fenomen. De som har inblick i olika intrikata förhållanden är klart medvetna om den självpåtagna censur som media tillämpar.

Media skriver helt enkelt inte sanningen om politiker, kungahuset och andra kändisar.

Men att gå därifrån och hävda att man medvetet ägnar sig åt konspirativt agerande är möjligen långsökt.

Eller..?

Hur många svenska journalister kände till verkligheten bakom den nedskjutna DC3:an och Catalinaaffären?

Idag kan vi konstatera att detta var allmängods bland journalisterna på de stora tidningarna samt Sveriges Radio.

Att det ändå inte kom ut berodde på att landets militär hade varit ute och spionerat på Sovjets radio-kommunikation.

Sådant skrev man inte om på den tiden eftersom myndigheterna inte ville att man skulle skriva om det.

Och hur skulle ryssarna göra om de visste att rysk hemlig utrustning stals av svenska spioner och smugglades hit med Estonia?

Det vet vi inte, men visst lämnar det utrymme för funderingar?

Då den tillträdande regeringen Carlsson ändrade sitt beslut att bärga Estonia så var det med opinionens godkännande.

Han motivetade det med:

”- Det skulle bli så jobbigt för de som tar hand om kropparna,” sade Carlsson.

Jag kan inte undgå att reflektera över katastrofen i Sydostasien.

Där är offren i verkligt dåligt skick, hundrafalt värre än Estoniaoffren.

Är Estoniaolyckan ytterligare en hemlighet som det ska hållas tyst om i femtio år?

Så där ja. Nu har jag nästan anslutit mig till konspirationsteoretikernas skara.. :-)