MUST, Spionen och Estonia II


Att Claes-Ebbe Alwén är en svensk spion är ställt utom allt rimligt tvivel. Det har framgått med all önskvärd tydlighet i Ystads Allehanda som ironiskt kallar honom för ”slottsherren”.

(Han har en herrgård nära Ystad som heter Rynge Gård.)

Även Aftonbladet har skrivit om affären år 2003 och berättar om Alwén, och hans spionkollega Roberth Winton:

”De bägge männen har samtidigt med arbetet åt försvaret ägnat sig åt ekonomisk brottslighet och smuggling av knark och dopningsmedel.”

Läs artikeln i Aftonbladet!

Samt att de ”Genom mutor, kontakter med ryska maffian och stöld har de kommit över den hemliga radarutrustningen.”

Alwéns bolag, Exico, har som jag nämnde i den förra postningen använts som täckmantel för dessa affärer.

Bolaget redovisade inte ett uttag på 5 miljoner kronor 1994 varför Alwén blev åtalad av skattemyndigheterna.

Och allas förvåning blev stor när Länsrätten i sin dom skrev:

”– I och för sig får det ses som naturligt att Claes-Ebbe Alwén inte kan uppvisa verifikat avseende de belopp som uppgetts utgöra mutor.”

(Winton)

Han blev med andra ord frikänd med den motiveringen..

Om Försvarets Materielverk, FMV och Militära Underrättelsetjänsten, MUST uppdrar åt någon att muta sig fram i Ryssland för att komma över hemlig militär utrustning så BETALAR de rimligen kostnaden för dessa mutor.

Men Alwén gjorde uppenbarligen gällande i Länsrätten att han lät sitt eget bolag betala kalaset.

Läst Ystads Allehanda om skattemålet!

Roberth Winton som senare dömdes för narkotikabrott och smuggling av dopingpreparat och olaga innehav av sprängämnen beskrivs av en tidning som en person som förläst sig på Jan Guillous Hamiltonböcker.

Huruvida dessa herrar fortfarande betalas lön av landets skattebetalare går nog inte att få reda på i nuläget.

Och vad ryssarna tycker och tänker om det avancerade industrispionage som svenska myndigheter ägnar sig åt med hjälp av dessa herrar vet jag inte.

Men jag ska spåna lite om det i nästa postning…