Ljuger tidningarna medvetet om Vilks?


När svallvågorna går höga inom den svenska pressen om den ”konstnär” vars främsta konst tycks vara att hamna på löpsedlarna så är inte alla lika imponerade.


Nyhetssidan Newsvine.com ((Det är tveksamt om den kan kallas ”Nyhetssida” har jag förstått))
berättar att den person som felaktigt kallas al Qaida-ledare i svenska media är en – skådespelare. Amerikanska myndigheter hävdar att personen som kommer med hotelserna mot konstnären, ”Abu Omar al-Baghdadi”, – inte finns i verkligheten. Den uppgiften borde rimligen ha ett visst nyhetsvärde, men ingen tidning har fram till nu nämnt detta trots att många måste vara medvetna om fakta.

Newsvine.com: 1) In a half hour audio file entitled ”They plotted yet God too was plotting,” Abu Omar al-Baghdadi also named the other insurgent groups in Iraq that al-Qaida was fighting and promised new attacks, particularly against the minority Yazidi sect.

”We are calling for the assassination of cartoonist Lars Vilks who dared insult our Prophet, peace be upon him, and we announce a reward during this generous month of Ramadan of $100,000 for the one who kills this criminal,” the transcript on the Web site said.

The al-Qaida leader upped the reward for Vilks’ death to $150,000 if he was ”slaughtered like a lamb” and offered $50,000 for the killing of the editor of Nerikes Allehanda, the Swedish paper that printed Vilks’ cartoon of the Prophet Muhammad with a dog’s body on Aug. 19.

Längre ner i artikeln kommer det som borde intresserat svenska media:

Nyhetssidan Newsvine.com: 2) No photo has ever appeared of al-Baghdadi, whom the U.S. describes as a fictitious character…

…The U.S. has said that under interrogation, a top al-Qaida member revealed that al-Baghdadi’s speeches are read by an actor.

Den organisation som har spridit informationen om dessa sensationella hotelser är SITE INSTITUTE. Den organisationen har gjort sig känd för att distribuera olika ”islamistiska” videoband till amerikanska nyhetsföretag, bland annat har de skickat band som sägs visa Usama bin Laden till Associated Press. Man står även för översättningen av dessa band som sedan ligger till grund för braskande rubriker i världsmedia.

Videos som Site Institute är inblandade i på Liveleak.com

Site Institute startades 2004 av Rita Katz and Josh Devon. Rita Katz är israel och hennes far har anklagats och dömts för spioneri i Irak mot Saddam Hussein. Söker man på nätet, vilket svenska journalister borde ha gjort, så finner man mängder med texter som direkt hävdar att Site Institute har mycket nära band med den israeliska underrättelsetjänsten Mossad och en liknande organisation som heter Memri. Memri startades av Israels militära underrättelsetjänst och fungerar idag, precis som Site Institute, som spridare av desinformation.

Att Site Institute, eller vem det nu är, låter en skådespelare läsa upp hotelser mot en svensk


Kassem Hamadé i Expressen ljuger alltid om al Qaida

”konstnär” och även ett antal svenska företag är anmärkningsvärt. Det som dock förvånar mig ännu mer är uppgifterna i media som gör gällande att den svenska säkerhetspolisen skulle ha kallat in extra personal. Det är klart oroande att den myndighet som borde ha bäst koll på den här sortens charader uppenbarligen helt saknar information.

Att både tidningar, radio och TV rapporterar detta, som om det vore verklighet, tyder på att det numera finns alltför få journalister för att man ens ska ha resurser att söka på Google. Det är beklämmande, och vad värre är så är det också ett hot mot vår demokrati. Är media inte längre intresserade av att göra den mest elementära källkontroll så kommer medborgarnas uppfattning bara att bygga på främmande makts underrättelsetjänster och den bild som dessa vill förmedla.

På 30 och 40-talen var det judarna som media ljög och överdrev om, är det muslimernas tur nu?

Tack Ckrantz!


Källor: DN DN2 DN3 DN4 DN5 SvD SvD2 Dagen Dagen 2 Site Institute Reuters Wikipedia Newsvine

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

[tags]Rondellhund, Semla, Konstnär, Mohammedteckningar, Mohammedkarikatyrer, Hundar, Judesuggor, Publicitet, Mediekritik, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Affärer, Politik[/tags]